Prisma användarstöd logga

Visa uppgifter för SÄRK

Lägg till kolumner i listan över beredningsgruppens alla ansökningar för att få bättre översikt när du ändrar uppgifterna för vilket SÄRK granskningsarvodena ska belasta.

Visa kolumner för attribut och SÄRK

Lägg till kolumn för SÄRK för att hantera granskningsarvoden

Lägg till kolumnen SÄRK för granskningsarvoden för att få en snabb överblick över vilka SÄRK som belastas inom beredningsgruppen.

  1. Klicka på Alla ansökningar (A) i din beredningsgrupp.
  2. Klicka på Kolumner (B).
  3. Markera de kolumner du vill visa i listan (C).
  4. Avmarkera de kolumner vill dölja i listan (D).
  5. Klicka på Visa/Dölj (E).

Du kan även ta fram kolumner som rör attribut på ansökningarna:

Attribut

Vilka attribut ansökan har i aktuell beredningsgrupp (BA, VA, SAM och FTB).

BA

Vilken beredningsgrupp som har BA på ansökan.

VA

Vilken/vilka beredningsgrupp som har VA på ansökan.

SAM

Vilken/vilka beredningsgrupp som har SAM på ansökan.

FTB

Vilken beredningsgrupp som har FTB på ansökan.

Spara filtret så att du kan filtrera Alla ansökningar i alla dina beredningsgrupper.

Sparat filter för SÄRK för granskningsarvoden

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

  • På grund av en systemuppdatering kan det förekomma störningar i Prisma klockan 16:30-18:00 torsdagen den 2 december. 2021-12-02 09:01

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.