Beredningsgruppens datum

Under rubriken Datum visas de datum som styr beredningsgruppens granskningsarbete. När gruppen publiceras till Prisma portal är datumen framskjutna för att inte granskarna ska kunna påbörja arbetet innan allt förarbete är klart.

Rapportera jäv, kompetens
och/eller prioritet

Skriv omdöme och
förslag till yttrande

Första dag att läsa omdöme och förslag till yttrande

Skriv yttrande

Första dag att läsa yttrande

Sista dag för
förslag till beslut

Sista dag för
externt omdöme

Sista dag att tacka ja/nej
till arvode

Perioden då det är möjligt att rapportera jäv och kompetens. Kompetensrapportering kräver att funktionen är aktiverad för finansiären.

Perioden då det är möjligt att skriva omdömen och förslag till yttranden samt att ranka ansökningarna om ranking är aktiverad för gruppen.

Det datum då granskarna i beredningsgruppen kan läsa alla andra granskares omdömen och förslag till yttranden.

Perioden då det är möjligt att skriva yttranden.

Det datum då granskarna i gruppen kan läsa alla yttranden.

Det datum då finansiären fattar sitt beslut.

Sista dag för eventuella externa granskare att skriva och skicka in omdömen. Synkronisera med första dag att läsa omdöme och förslag till yttrande.

Sista dag för granskaren att tacka ja eller nej till arvode för sitt uppdrag i beredningsgruppen.

Senast uppdaterad: