Hantera jäv

Alla användare, interna och externa, i beredningsgruppen ska anmäla jäv. Du kan förlänga perioden för att anmäla jäv, skicka påminnelser och anmäla jäv för en extern användare i beredningsgruppen. Du kan även låsa upp en inskickad jävsrapport om den skulle behöva korrigeras. All hantering av jäv sker i Prisma portal.

Instruktioner för hur granskaren rapporterar jäv beskrivs i Jäv och kompetens i användarstödet för Prisma portal.

Allmänt om jävsrapportering

I jävssammanfattningen visas alla ansökningars status för jäv inom beredningsgruppen

Du hittar funktionerna för att hantera jäv i menyn Jävssammanfattning (A) på beredningsgruppens startsida. Här kan du hantera och följa upp jävsanmälningar för externa och interna användare.

Varje intern och extern användare anmäler jäv för samtliga ansökningar inom beredningsgruppen i Prisma portal. Jävssammanfattningen innehåller därför en jävsrapporteringsuppgift per användare och ansökan (B).

Är raden i kolumnen Status (C) tom i jävssammanfattningen innebär det att jävsrapporteringen ännu inte utförts. I övrigt står ikonerna för:

Jävsrapporteringen har sparats men inte skickats in (D).

Jävsrapporteringen har skickats in (E).

Jävsrapporteringen har inte skickats in och deadline har passerats.

Det går inte att fördela en granskningsuppgift på en ansökan där granskaren har anmält att hen är jävig. Om jäv har anmälts efter att fördelning av ansökan skett, finns granskningsuppgifterna kvar men kan inte genomföras. Du måste därför koppla bort granskningsuppgiften manuellt när jäv anmäls efter fördelningen.

Interna användare listas i en separat jävssammanfattning.

Läs mer om hur du fördelar och fördelar om en ansökan i användarstödet för Prisma portal i Fördela ansökningar.

Förlänga tiden för att rapportera jäv

Förläng perioden för att rapportera jäv för externa användare och skicka meddelande

Redigera Datum på beredningsgruppens startsida om du vill förlänga perioden för hela gruppen.

 1. Markera kryssrutan för den jävsrapporteringsuppgift som du vill förlänga förfallodatumet för (A).
 2. Ange det nya förfallodatumet (B).
 3. Klicka på Ändra förfallodatum (C).
 4. Klicka OK (D) i dialogfönstret som öppnas för att fortsätta till nästa steg.
 5. Skriv ett meddelande till användaren i dialogfönstret som visas (E).
 6. Klicka på Skicka (F).

Det nya förfallodatumet visas i jävssammanfattningen.

Läs mer om att ändra förfallodatum för hela beredningsgruppen i Redigera beredningsgruppens datum.

Skicka påminnelse om att rapportera jäv

Skicka en påminnelse till externa användare om att förfallodatumet för att anmäla jäv närmar sig

 1. Markera kryssrutan för den ansökan och granskare som du vill skicka en påminnelse till (A).
 2. Klicka på Påminn (B).
 3. Skriv ett meddelande till användaren i dialogfönstret som visas.
 4. Klicka på Skicka (C).

Funktionen finns även för interna användare.

Låsa upp inskickad anmälan om jäv

Lås upp en inskickad anmälan om jäv om uppgiften ska ändras

Lås upp inskickade jävsrapporteringsuppgifter om granskaren har skickat in dem med felaktiga värden och vill ändra.

 1. Markera kryssrutan för den ansökan och granskare som du vill låsa upp (A).
 2. Klicka på Lås upp (B).

Det ursprungliga valet på uppgiften ändras inte när du låser upp den inskickade anmälan. Uppgiften får statusen sparad så att användaren kan ändra och skicka in ny eller samma uppgift.

Anmäla jäv för extern användare

Anmäl jäv för extern användare

 1. Markera kryssrutan för den ansökan och granskare som du vill anmäla jäv för (A).
 2. Välj "Ja" eller "Nej" ur rullgardinsmenyn (B).
 3. Klicka på Skicka in (C).
 4. Klicka på OK i dialogfönstret för att bekräfta anmälan av jäv (D).
 5. Klicka på OK (E).

I jävssammanfattningens kolumn Inskickat av visas namnet på den person som skickat in uppgiften (F).

I kolumnen Inskickat av kan du se vem som gjort anmälan om jäv

Anmäla eget jäv

Anmäl eget jäv i listan med beredningsgruppens alla ansökningar

 1. Klicka på Alla ansökningar (A) på beredningsgruppens meny till vänster på sidan.
 2. Markera kryssrutan för den ansökan du vill rapportera jäv för eller markera kryssrutan för alla ansökningar (B).
 3. Klicka på Ej jävig (C) eller Jävig (D).

Senast uppdaterad: