Fördela ansökningar på granskare

Fördelningsflödet fungerar på samma sätt för interna användare som för ordförande i beredningsgruppen. Byter du granskare efter att förslag till yttrande eller yttrande skrivits kopieras innehållet till motsvarande fält på den nya granskarens konto. Alla granskningsfunktioner i Prisma utförs i Prisma portal.

Läs mer om hur du fördelar ansökningar i det externa användarstödet för Prisma portal i Fördela ansökningar.

Fördela ansökningar på extern granskare

Fördela ansökan när du lagt till en extern granskare

När du lagt till en extern granskare, med eller utan konto, och valt Tilldela visas listan över ansökningar som kan tilldelas den externe granskaren.

    1. Klicka på den ansökan du vill att den externe granskaren ska granska.
    2. Välj "Tilldela" alternativ ur rullgardinsmenyn Välj åtgärd (B).
    3. Klicka på Skicka in (C).

    Det går inte att fördela en granskningsuppgift på en ansökan där granskaren har anmält jäv.

    Senast uppdaterad: