Fördela ansökningar på granskare

Fördelningsflödet fungerar på samma sätt för interna användare som för ordförande i beredningsgruppen.
Byter du granskare efter att förslag till yttrande eller yttrande skrivits kopieras innehållet till motsvarande fält på den nya granskarens konto.

Se externt användarstöd för mer detaljerade instruktioner och information.

Tilldela extern granskare ansökningar

Fördela ansökan när du lagt till en extern granskare

När du lagt till en extern granskare, med eller utan konto, och valt Fördela utifrån granskare visas listan över ansökningar som kan tilldelas den externe granskaren.

  1. Markera kryssrutan framför den eller de ansökningar du ska tilldela den externe granskaren (A).
  2. Välj "Tilldela" ur rullgardinsmenyn Välj (B).
  3. Klicka på Skicka in (C).
info-symbol

Det går inte att fördela en granskningsuppgift på en ansökan där ordinarie granskare har anmält jäv.

Fördela om en ansökan på granskare

Fördela om en ansökan från en granskare till en annan

  1. Ändra roll för en medlem eller flera medlemmar i beredningsgruppen (A).
  2. Klicka på Spara (B).
  3. Klicka på OK (C) för att bekräfta att du vill genomföra ändringarna.

Senast uppdaterad: