Prisma användarstöd logga

Fördela ansökningar på granskare

Fördelningsflödet fungerar på samma sätt för interna användare som för ordförande i beredningsgruppen. Byter du granskare efter att förslag till yttrande eller yttrande skrivits kopieras innehållet till motsvarande fält på den nya granskarens konto. Alla granskningsfunktioner i Prisma utförs i Prisma portal.

Läs mer om hur du fördelar ansökningar i det externa användarstödet för Prisma portal i Fördela ansökningar.

Fördela ansökningar på extern granskare

Fördela ansökan när du lagt till en extern granskare

När du lagt till en extern granskare, med eller utan konto, och valt Tilldela visas listan över ansökningar som kan tilldelas den externe granskaren.

  1. Klicka på den ansökan du vill att den externe granskaren ska granska.
  2. Välj "Tilldela" alternativ ur rullgardinsmenyn Välj åtgärd (B).
  3. Klicka på Skicka in (C).

  Det går inte att fördela en granskningsuppgift på en ansökan där granskaren har anmält jäv.

  Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

  Senast uppdaterad:

  Peter Kjellberg

  Nyheter

  Driftsinformation

  Systemet fungerar utan kända driftstörningar

  FORMAS

  Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

  FORTE

  Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

  VETENSKAPSRÅDET

  Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.