Alternativ för nedladdning

Du kan ladda ner olika typer av sammanställt material som är kopplat till beredningsgruppens granskningarbete med hjälp av nedladdningshanteraren.

Val av fil för nedladdning

Val av fil för nedladdning

Samtliga filer laddas ned som zippade PDF-filer.

Faktablad

Ansökningar

Omdömen

Externa omdömen

Förslag till yttrande

Yttrande

Ansökningarnas faktablad sorterade i diarienummerordning.

Ansökningarna i diarienummerordning, en fil per ansökan, med eller utan kommentarer.

Granskningsuppgifterna för omdömen sorterade i diarienummerordning med eller utan kommentarer.

Granskningsuppgifterna för externa omdömen.

Granskningsuppgifterna för förslag till yttrande sorterade i diarienummerordning, med eller utan kommentarer.

Granskningsuppgifterna för yttrande sorterade i diarienummerordning.

Fördefinierad filtrering

Du kan välja en fördefinierad filtrering

Den fördefinierade filtreringen riktar sig i första hand till granskare, interna användare granskar inte.

Mina ansökningar
som föredragande

Mina ansökningar som granskare och föredragande

Mina ansökningar
som granskare

Sållade ansökningar

Alla ansökningar

Innehåller enbart ansökningar där granskaren ska skriva förslag till yttrande.

Inneåller ansökningar där granskaren ska skriva förslag till yttrande eller omdöme.

Laddar ned vald information för samtliga ansökningar i beredningsgruppen.

Innehåller beredningsgruppens alla ansökningar som sållats.

Innehåller beredningsgruppsns alla ansökningar, förutom sållade ansökningar.

Senast uppdaterad: