Prisma användarstöd logga

Beredningsgruppens medlemmar

Interna och externa användare ingår i en beredningsgrupp och tilldelas olika nivåer av rättigheter i Prisma.

Roller och rättigheter i beredningsgruppen

Fliken BG-medlemmar på kortet för beredningsgruppen

En beredningsgrupp i Prisma består av interna användare, anställda på myndigheten som har tillgång till Prisma ECM, och externa användare, intressenter från intressentregistret. Du lägger till användarna som medlemmar i beredningsgruppen och tilldelar dem olika roller och rättigheter.

Interna användare

Ansvarig handläggare
Handläggare


Forskningssekreterare

En ansvarig handläggare har full behörighet på beredningsgruppen i både Prisma ECM och Prisma portal. Det måste finnas en ansvarig handläggare för att kunna publicera beredningsgruppen och ta emot ansökningar. Ansvarig handläggare tilldelas automatiskt samtliga ansökningar och kan därefter fördela dessa. Det kan bara finnas en ansvarig handläggare per beredningsgrupp.

En handläggare har samma behörighet som en ansvarig handläggare. Antalet handläggare är obegränsat.

En forskningssekreterare har samma behörighet som en ansvarig handläggare.

Intressenter

Granskare

Ordförande


Vice ordförande

Extern granskare

Observatör

En granskare utför granskningsuppgifter för de ansökningar hen tilldelats. Hen skriver omdömen och förslag till yttranden samt yttranden.

En ordförande är en granskare med utökad behörighet. Ordförande kan fördela ansökningar på granskare i Prisma portal och har tillgång till vyn Alla ansökningar. Ordförande är den person som måste klarmarkera gruppens slutgiltiga yttranden.​

En vice ordförande har samma rättigheter som ordförande.

En extern granskare läser de ansökningar hen tilldelats och skriver ett externt omdöme.

En observatör har tillgång till samtliga ansökningar i beredningsgruppen men tilldelas inga ansökningar eller granskningsformulär.

Lägga till intern användare i beredningsgruppen

Fliken BG-medlemmar har valts på kortet för beredningsgrupp

Interna användare och intressenter i beredningsgruppen läggs till i Prisma ECM.
Du kan lägga till och ta bort användare/medlemmar även efter att utlysningen och beredningsgruppen har publicerats till Prisma portal.

 1. Öppna beredningsgruppskortet och fliken Egenskaper (A) i fliknivå 1, samt fliken BG-medlemmar (B) i fliknivå 2.
 2. Klicka på Lägg till/Ta bort medlemmar (C).
 3. Välj Intern användare i sökfönstret som öppnas (D).
 4. Ange ett eller flera sökvillkor och klicka på Sök (E).
 5. Dubbelklicka på namnet i sökresultatet (F) för att lägga till användaren i listan Tillagda medlemmar.
 6. Välj vilken roll användaren ska ha ur rullgardinsmenyn (G). Uppgiften är obligatorisk.
 7. Klicka på Verkställ (H) och fortsätt lägga till medlemmar.

Markerar du krysssrutan Visa i PP visas användaren i listan över beredningsgruppsmedlemmar för externa användare i Prisma portal.

Sökformulär för medlemmar samt lista över tillagda medlemmar

Lägga till intressent i beredningsgruppen

Lägg till intressent i beredningsgruppen och ange roll samt mandatperiod

 1. Följ instruktionerna steg 1 - 2 i Lägga till användare i beredningsgruppen.
 2. Välj Intressent i sökfönstret som öppnas (A).
 3. Ange ett eller flera sökvillkor och klicka på Sök (B).
 4. Dubbelklicka på namnet i sökresultatet för att lägga till intressenten i listan Tillagda medlemmar (C).
 5. Välj Roll ur rullgardinsmenyn (D)
 6. Ange Mandatperiod för intressenten (E).
 7. Klicka på OK (F).

Lägga till extern granskare i Prisma portal

Lägg till externa granskare från beredningsgruppens startsida

Du kan lägga till en extern granskare och tilldela ansökan direkt i valet Tilldela.
Vill du vänta med att tilldela ansökan väljer du Lägg till.

Läs mer om att lägga till extern granskare som saknar konto i Lägga till extern granskare utan konto.

 1. Klicka på fliken BEREDNINGSGRUPPER.(A)
 2. Klicka på den beredningsgrupp (B) du vill komplettera med externa granskare.
 3. Klicka på knappen Lägg till extern granskare (C) under rubriken Medlemmar.
 4. Filtrera i listan som öppnas i ett eget fönster och klicka på Tilldela (D) eller välj Lägg till (E) i rullgardinsmenyn.
 5. Bekräfta att du vill lägga till personen genom att klicka OK (F) i dialogfönstret.
 6. Fördela ansökan om du valt att tilldela ansökan direkt.

Bekräfta att du vill lägga till extern granskare

Personen läggs till som medlem i beredningsgruppen i både Prisma portal och Prisma ECM med rollen extern granskare.

Läs mer om att fördela ansökningar på medlemmar i beredningsgruppen i Fördela ansökningar på granskare.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.