Beredningsgruppens medlemmar

Interna användare och externa intressenter, det vill säga användare som exempelvis granskare, ingår i en beredningsgrupp och tilldelas olika nivåer av rättigheter i Prisma.

Lägga till intern användare i beredningsgruppen

Fliken BG-medlemmar har valts på kortet för beredningsgrupp

I Prisma ECM lägger du till medlemmar till beredningsgruppen. Medlemmarna består av både interna användare och intressenter. Du kan lägga till och ta bort medlemmar även efter att utlysningen och beredningsgruppen har publicerats till Prisma portal.

 1. Öppna beredningsgruppskortet, fliken Egenskaper i fliknivå 1 och klicka på fliken BG-medlemmar (A).
 2. Klicka på Lägg till/Ta bort medlemmar (B).
 3. Välj Intern användare i sökfönstret som öppnas (C).
 4. Ange ett eller flera sökvillkor och tryck ENTER.
 5. Dubbelklicka på namnet i sökresultatet (D) för att lägga till användaren i listan Tillagda medlemmar.
 6. Välj vilken roll användaren ska ha ur rullgardinsmenyn (E). Uppgiften är obligatorisk.
 7. Klicka på Verkställ (F) och fortsätt lägga till medlemmar.
  Alternativt:
  Klicka på Spara och stäng (G)
info-symbol

Markerar du krysssrutan Visa i PP visas användaren i listan över beredningsgruppsmedlemmar för externa användare i Prisma portal.

Lägga till intressent i beredningsgruppen

Lägg till intressent i beredningsgruppen och ange roll samt mandatperiod

 1. Följ instruktionerna steg 1 - 2 i Lägga till intern användare i beredningsgruppen.
 2. Välj Intressent i sökfönstret som öppnas (A).
 3. Ange ett eller flera sökvillkor (B) och tryck ENTER.
 4. Dubbelklicka på namnet i sökresultatet för att lägga till intressenten i listan Tillagda medlemmar (C).
 5. Välj Roll ur rullgardinsmenyn (D)
 6. Ange Mandatperiod för intressenten (E).
 7. Klicka på Spara och stäng (F).

Lägga till extern granskare i Prisma portal

Lägg till externa granskare från beredningsgruppens startsida

info-symbol

Du kan lägga till en extern granskare och tilldela ansökan direkt i valet Tilldela.
Vill du vänta med att tilldela ansökan väljer du Lägg till.

 1. Klicka på fliken BEREDNINGSGRUPPER.(A)
 2. Klicka på den beredningsgrupp (B) du vill komplettera med externa granskare.
 3. Klicka på knappen Lägg till extern granskare (C) under rubriken Medlemmar.
 4. Filtrera i listan som öppnas i ett eget fönster och klicka på Tilldela (D) eller välj Lägg till (E) i rullgardinsmenyn.
 5. Bekräfta att du vill lägga till personen genom att klicka OK (F) i dialogfönstret.
 6. Fördela ansökan om du valt att tilldela ansökan direkt.
info-symbol

Personen läggs till som medlem i beredningsgruppen i både Prisma portal och Prisma ECM med rollen extern granskare.

Senast uppdaterad: