Roller och rättigheter i beredningsgruppen

Interna och externa användare ingår i en beredningsgrupp och tilldelas olika nivåer av rättigheter i Prisma.

Roller och rättigheter i beredningsgruppen

Fliken BG-medlemmar på kortet för beredningsgruppen

En beredningsgrupp i Prisma består av interna användare och externa användare. Du lägger till användarna som medlemmar i beredningsgruppen och tilldelar dem olika roller och rättigheter.

Interna användare, anställd personal med tillgång till Prisma ECM

Ansvarig

handläggare

En ansvarig handläggare har full behörighet på beredningsgruppen i både Prisma ECM och Prisma portal. Det måste finnas en ansvarig handläggare för att kunna publicera beredningsgruppen och ta emot ansökningar. Ansvarig handläggare tilldelas automatiskt samtliga ansökningar och kan därefter fördela dessa. Det kan bara finnas en ansvarig handläggare per beredningsgrupp.

Handläggare

En handläggare har samma behörighet som en ansvarig handläggare.
Antalet handläggare är obegränsat.

Forsknings-sekreterare

En forskningssekreterare har samma behörighet som en ansvarig handläggare.

Externa användare, person med konto i Prisma från intresseregistret

Granskare

En granskare utför granskningsuppgifter för de ansökningar hen tilldelats. Hen skriver omdömen och förslag till yttranden samt yttranden.

Ordförande

En ordförande är en granskare med utökad behörighet. Ordförande kan fördela ansökningar på granskare i Prisma portal och har tillgång till vyn Alla ansökningar. Ordförande är den person som måste klarmarkera gruppens slutgiltiga yttranden.​

Vice ordförande

En vice ordförande har samma rättigheter som ordförande.

Extern granskare

En extern granskare läser de ansökningar hen tilldelats och skriver ett externt omdöme.

Observatör

En observatör har tillgång till samtliga ansökningar i beredningsgruppen men tilldelas inga ansökningar eller granskningsformulär.

Senast uppdaterad: