Prisma användarstöd logga

Återta godkänt arvodesunderlag

Återta ett godkänt arvodesunderlag om du upptäckt att något måste korrigeras

När du återtar ett godkänt arvodesunderlag visas det åter i listan Aktiva arvodesunderlag.

  1. Välj fliken Beredningsgrupper, när du är inloggad i Prisma portal, och klicka på menyn Arvodeshantering.
  2. Klicka på Visa (A) på raden för arvodesunderlaget du vill återta i listan över Godkända arvodesunderlag.
  3. Klicka på Återta (B) i dialogfönstret Arvodesunderlag som öppnas.
  4. Klicka på OK (C) för att bekräfta att du vill återta det godkända arvodesunderlaget.
  5. Klicka på Stäng (D) i dialogfönstret Arvodesunderlag.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.