Validera doktorsexamen

Du kan validera en doktorsexamen som är registrerad i Ladok för den sökande när som helst efter att ansökan kommit in i Prisma. Varje gång du validerar eller drar tillbaka en validering skapas en händelse i händelseloggen.

Allmänt om validering av doktorsexamen i Ladok

Beredningsgruppens startsida med menyval för att validera doktorsexamen

Den sökande kan ge tillstånd att hämta sin registrerade doktorsexamen i Ladok till sitt konto i Prisma. Den sökande kan sedan koppla doktorsexamen till en ansökan. När ansökan registrerats i Prisma kan du som är handläggare validera registrerad doktorsexamen manuellt via beredningsgruppens startsida.

 • Om validering sker via Ladok, visas det i kolumnen Validerad av i listan över beredningsgruppens sökande.
 • Du kan dra tillbaka en validering av doktorsexamen som validerats manuellt av handläggare.

Doktorsexamen som hämtats av sökande i Ladok och visas som validerad i Prisma

Validera doktorsexamen manuellt

Uppgifter som den sökande har angett i ansökan valideras manuellt

När sökande ändrar en uppgift i doktorsexamen efter att ansökan skickats in visas en röd ram kring den eller de ändrade uppgifterna. Tidpunkten för ändringen visas i Datum för uppdatering i sektionen Doktorsexamen i CV.

 1. Välj aktuell beredningsgrupp i Prisma portal.
 2. Klicka på Validera doktorsexamen (A).
 3. Klicka på Visa (B) på raden för den sökande.
 4. Klicka på Validera (C).
info-symbol

När en doktorsexamen validerats av handläggare visas det i kolumnen Validerad av i listan över de sökande.
I händelseloggen kan du se vem som har gjort den manuella valideringen.

Dra tillbaka manuell validering av doktorsexamen

Vy över ansökningar där handläggare validerat doktorsexamen

 1. Välj aktuell beredningsgrupp i Prisma portal.
 2. Klicka på Validera doktorsexamen (A).
 3. Klicka på Visa (B) på raden där en doktorsexamen har validerats av en handläggare.
 4. Klicka på Dra tillbaka manuell validering (C).

Händelselogg för manuellt validerad doktorsexamen

Information i händelseloggen för validering av doktorsexamen

 1. Välj aktuell beredningsgrupp i Prisma portal.
 2. Klicka på Validera doktorsexamen (A).
 3. Klicka på Visa (B) på raden för den sökande.
 4. Klicka på pilen för Händelselogg (C).
 5. Klicka på Visa (D) för att öppna loggad information i ett separat fönster.
 6. Klicka på Stäng (E).
 7. Klicka på Stäng (F).

Lägg till händelse manuellt för validering av doktorsexamen

Formulär för att manuellt lägga till uppgift i händelseloggen

 1. Följ steg 1 - 4 i Händelselogg för manuellt validerad doktorsexamen.
 2. Klicka på Lägg till manuell inmatning (A).
 3. Ange Beskrivning (B).
 4. Klicka på Spara (C).
 5. Klicka på Stäng (D).

Ta bort eller redigera uppgift om händelse för validering av doktorsexamen

Val av uppgift att ta bort eller redigera i händelseloggen för validering av doktorsexamen

 1. Följ steg 1 - 4 i Händelselogg för manuellt validerad doktorsexamen.
 2. Klicka på pilen intill knappen Visa och välj "Ta bort" (A).
  Alternativt:
  Välj "Redigera" för att öppna dialogfönstret uppgiften i händelseloggen.
 3. Klicka på OK (B).
 4. Klicka på Stäng (C).

Senast uppdaterad: