Anslagstavlan

Dokument du laddar upp på beredningsgruppens anslagstavla kan ha olika filformat, men det finns begränsningar vad gäller filstorleken. Du kan sätta behörighet på varje dokument du laddar upp till anslagstavlan. På så sätt kan du styra vem som får tillgång till och kan ladda ner respektive dokument. Du kan även skapa rubriker för att kategorisera dokumenten.

Ange behörighet för dokument

Behörighet på dokument för olika roller

 1. Klicka på fliken BEREDNINGSGRUPPER (A).
 2. Klicka på någon av de beredningsgrupper som du tilldelats (B).
 3. Klicka på Ladda upp dokument (C).
 4. Klicka på ikonen för att visa filer i utforskaren (D) och dubbelklicka på filen du vill ladda upp i utforskaren.
 5. Klicka på radioknappen Läsbehörighet för handläggare (E).
 6. Markera kryssrutan, eller kryssrutorna, (F) för användare som ska få behörighet till dokumentet.
 7. Klicka på Spara (G).

Lägga till kategori på anslagstavlan

Kategorier kan skapas för att gruppera dokumenten på anslagstavlan

 1. Följ steg 1 - 2 i Ange behörighet för dokument.
 2. Klicka på Ladda upp dokument (A).
 3. Klicka på ikonen för att visa filer i utforskaren (B) och dubbelklicka på filen du vill ladda upp i utforskaren.
 4. Klicka på radioknappen Ny kategori (C) och ange namnet på den nya kategorin.
 5. Klicka på Spara (D).

Redigera dokument och kategorier på anslagstavlan

Det går att placera om dokumenten på anslagstavlan och ändra namn på kategori

 1. Följ steg 1 - 2 i Ange behörighet för dokument.
 2. Klicka på Redigera (A).
 3. Klicka på dokumentet du vill flytta och håll ned musknappen, muspekaren ser ut som ett kors.
 4. Dra dokumentet (A) dit du vill placera det och släpp musknappen.
 5. Placera muspekaren i textfältet med kategorins namn.
 6. Ändra eller komplettera kategorins namn.
 7. Klicka på Klar (D).

Ta bort dokument från anslagstavlan

Anslagstavlans dokument kan tas bort

 1. Följ steg 1 - 2 i Ange behörighet för dokument.
 2. Klicka på papperskorgen på samma rad som filnamnet (A).
 3. Klicka på OK (B).

Senast uppdaterad: