Hantera granskningsuppgifter

Granskingsuppgifterna för beredningsgruppens ansökningar hanteras i Prisma portal. Du kan förlänga perioden för granskning, skicka påminnelser och låsa upp inskickade granskningsuppgifter. Som intern användare kan du utföra granskningsuppgifter åt en extern användare.

Allmänt om granskningsuppgifter

Granskningssammanfattningen ger dig en översikt över statusen på beredningsgruppens granskningsarbete

Du hittar funktionerna för att hantera granskningar i menyn Granskningssammanfattning (A) på beredningsgruppens startsida. Här kan du se status för respektive granskares granskningsarbete och hantera granskningsuppgifterna i beredningsgruppen.

Är raden i kolumnen Inlämnad (B) tom i granskningssammanfattningen innebär det att uppgiften inte påbörjats.
I övrigt står ikonerna för:

Uppgiften är påbörjad och sparad, men inte inlämnad (C).

Uppgiften är inlämnad (D).

Uppgiften är inte inlämnad och förfallodatumet har passerats (E). Granskaren kan inte utföra uppgiften om du inte förlänger perioden för granskningsarbetet.

Om ranking är aktiverad syns också statusen för rankingen i kolumnen Ranking inskickad (F).

Förlänga granskningsperiod

Förläng perioden för granskningsarbetet för enskilda granskare och skicka ett meddelande

 1. Markera kryssrutan för den granskningsuppgift som du vill förlänga förfallodatumet för (A).
 2. Ange det nya förfallodatumet (B).
 3. Klicka på Ändra förfallodatum (C).
 4. Klicka på OK (D) i dialogfönstret som öppnas för att fortsätta till nästa steg.
 5. Skriv ett meddelande till användaren i dialogfönstret som visas (E).
 6. Klicka på Skicka (F).

Du kan skicka en påminnelse vid ett senare tillfälle, klicka då på Stäng i dialogfönstret för meddelandet.

Skicka påminnelse om granskningsuppgift

Skicka en påminnelse om granskningsarbetet till en eller flera granskare utan att förlänga granskningsperioden

 1. Markera kryssrutan för granskare som du vill skicka en påminnelse till (A).
 2. Klicka på Påminn (B).
 3. Skriv ett meddelande till granskaren i dialogfönstret som visas.
 4. Klicka på Skicka (C).

Låsa upp inskickad granskningsuppgift

Lås upp granskningsformuläret i Prisma portal för en eller flera granskare

Förfallodatumet för granskningsuppgiften flyttas inte fram automatiskt när du låser upp granskningsuppgiften. Har förfallodatumet passerats måste du också förlänga granskningsperioden.

 1. Klicka på Lås upp för granskare (A) på raden för granskningsuppgiften.
  Alternativt:
 2. Markera kryssrutorna för de granskningsuppgifter du vill låsa upp (B).
 3. Klicka på Lås upp för granskare (C).
 4. Klicka på OK (D) för att bekräfta att du vill låsa upp formuläret för granskningsuppgiften.

När granskningsuppgiften låsts upp visas Skriv-knappen längst ut på raden och granskaren kan ändra i granskningsformuläret.

Utföra granskningsuppgifter åt granskare

Intern användare kan skriva eller komplettera yttrande åt granskare

Du, i egenskap av intern användare, är inte begränsad av förfallodatumet för granskningen och kan skriva eller redigera en granskningsuppgift åt en granskare.

 1. Klicka på Skriv (A) på raden för granskningsuppgiften.
 2. Skriv information i granskningsfönstret som öppnas (B).
 3. Klicka på Spara (C) eller Skicka in (D).
 4. Klicka på OK (E) för att bekräfta att du vill skicka in yttrandet.

I händelseloggen på beredningsgruppens startsida loggas vem som sparat eller skickat in granskningsuppgiften.

Intern användare kan spara eller skicka in granskningsuppgiften

Senast uppdaterad: