Diarieföra ärende

Endast registrator har normalt möjlighet att skapa och diarieföra ett nytt ärende i Prisma ECM. Varje myndighet väljer vilka behörighetsnivåer som har rätt att skapa nya ärenden, utlysningsärenden kan till exempel diarieföras av annan än registrator.

Ansökningar från Prisma portal är ärenden som diarieförs automatiskt.

Diarieföra nytt ärende

Rullgardinsmenyn Ny på menyraden på Idag-arean

Kontakta registrator på din myndighet om du inte har behörighet att diarieföra nya ärenden i Prisma ECM.

  1. Klicka på Ny på Idag-areans menyrad.
  2. Välj Diariefört ärende (A).
  3. Ange de obligatoriska uppgifterna (B).
  4. Klicka på Verkställ (C) för att tilldela ärendet ett diarienummer.
  5. Ange uppgifter för Intressenter (D).
  6. Klicka på OK (E).

Flikarna för nivå två och uppgifter för Intressenter aktiveras när ärendet fått ett diarienummer. Då kan du även lägga till handlingar på ärendet.

Ange obligatoriska uppgifter

Läs mer om ärendekortets egenskaper i Ärende-/ansökanskort.

Makulera ärende

Endast registrator har behörighet att makulera ärenden i Prisma ECM.

Avsluta ansökansärende

Ett ansökansärende avslutas när den sökandes ansökan avslås. I samband med att besked om avslaget skickas ut till den sökande via Prisma ECM, får ansökansärendet statusen Avslutad per automatik.

När den sökande skickat in sin slutliga rapport i ett beviljat ansökansärende ska ansökansärendet avslutas manuellt.

Senast uppdaterad: