Diarieföra ärende

Normalt har endast registrator att skapa och diarieföra ett nytt ärende i Prisma ECM. Varje finansiär väljer vilka behörighetsnivåer som har rätt att skapa nya ärenden, utlysningsärenden kan till exempel diarieföras av annan än registrator.

Ansökningar diarieförs per automatik från Prisma portal i Prisma ECM.

Diarieföra nytt ärende

Rullgardinsmenyn Ny på Idag-areans menyrad

Kontakta registrator om du inte har behörighet att diarieföra nya ärenden i Prisma ECM.

  1. Klicka på Ny på Idag-areans menyrad.
  2. Välj "Diariefört ärende"(A).
  3. Ange de obligatoriska uppgifterna (B).
  4. Klicka på Verkställ (C) för att tilldela ärendet ett diarienummer.
  5. Klicka på Lägg till/ta bort interssenter (D).
  6. Klicka på Spara och stäng (E).
info-symbol

Flikarna för nivå två och uppgifter för Intressenter aktiveras när ärendet fått ett diarienummer. Då kan du även lägga till handlingar på ärendet.

Makulera ärende

Endast registrator har behörighet att makulera ärenden i Prisma ECM. Kontakta registrator om du behöver hjälp med att makulera ett ärende.

Avsluta ansökansärende

Ansökansärende avslutas manuellt när slutlig ekonomiskt rapport och vetenskaplig rapport kommit in

När den sökande skickat in sin slutliga rapport i ett beviljat ansökansärende ska ansökansärendet avslutas manuellt.

  1. Sök fram ansökansärendet du ska avsluta.
  2. Välj "Avslutad" i Status (A).
  3. Klicka på OK (B).
  4. Klicka på Spara och stäng (C).
info-symbol

Ett ansökansärende avslutas när den sökandes ansökan avslås. I samband med att besked om avslaget skickas ut till den sökande via Prisma ECM, får ansökansärendet statusen Avslutad per automatik.

Senast uppdaterad: