Diarieföra arbetsdokument

Ett arbetsdokument är arbetsmaterial och inte en diarieförd handling. När arbetsdokumentet diarieförs i Prisma ECM skapas en ny handling på ärendet. Personliga dokument kan diarieföras av registrator.

Diarieföra arbetsdokument på ärende/ansökan

Arbetsdokument som ska diarieföras på ett ärende

Arbetsdokumenten i Prisma ECM hanteras på respektive ärende-/ansökanskort på fliken Information.

Ett arbetsdokument som diarieförts kan inte längre redigeras.

  1. Klicka på mappen med arbetsdokumentet i ärendet/ansökan (A).
  2. Högerklicka på arbetsdokumentet och välj Diarieför (B).
  3. Ange de obligatoriska uppgifterna i handlingskortet som öppnas (C).
  4. Klicka på Verkställ (D) och ange Intressenter.
  5. Klicka på Spara och stäng (E).

I dokumentmappen skapas en genväg till ärendet arbetsdokumentet diarieförs på:

Arbetsdokumentet kopplas till ett handlingskort och i ärendet skapas en genväg

Diarieföra personligt arbetsdokument

Personligt dokument i trädstrukturen på Idag-arean

Registrator får information om att du vill diarieföra ett personligt dokument via denna funktion.

  1. Öppna en dokumentmapp på Idag-arean (A).
  2. Högerklicka på dokumentet du vill diarieföra och välj Diarieför (B) från rullgardinsmenyn.
  3. Ange Diarium och Postlista (C) i fönstret som öppnas.
  4. Ange vilket diarienummer du vill att dokumentet ska diarieföras på (D).
  5. Klicka på Skicka till diariet (E).

Senast uppdaterad: