Prisma användarstöd logga

Diarieföra arbetsdokument

Ett arbetsdokument är arbetsmaterial och inte en diarieförd handling. När arbetsdokumentet diarieförs i Prisma ECM skapas en ny handling på ärendet. Personliga dokument kan diarieföras av registrator.

Diarieföra arbetsdokument på ärende/ansökan

Arbetsdokument på en ansökan

Ett arbetsdokument som diarieförts kan inte längre redigeras.

Arbetsdokumenten i Prisma ECM hanteras på respektive ärende-/ansökanskort på fliken Information.

 1. Öppna mappen med arbetsdokumentet i ärendet/ansökan (A).
 2. Högerklicka på arbetsdokumentet (B).
 3. Välj Diarieför (C).
 4. Ange de obligatoriska uppgifterna i handlingskortet som öppnas (D).
 5. Klicka på Verkställ (E) och ange Intressenter.
 6. Klicka på OK (F).

I dokumentmappen skapas en genväg till ärendet arbetsdokumentet diarieförs på.

Arbetsdokumentet kopplas till ett handlingskort

Läs mer om arbetsdokument i Dokumenthantering.

Diarieföra personligt arbetsdokument

Personliga dokument i trädstrukturen på Idag-arean

Du kan ange det diarienummer för det ärende du vill att registrator ska diarieföra dokumentet på.

 1. Öppna en dokumentmapp på Idag-arean (A).
 2. Högerklicka på dokumentet du vill diarieföra (B).
 3. Välj Diarieför (C).
 4. Ange de obligatoriska uppgifterna i Diarium och Postlista (D) i fönstret som öppnas.
 5. Ange vilket diarienummer du vill att dokumentet ska diarieföras på (E).
 6. Klicka på Skicka till diariet (F).

Diarieför personligt dokument

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

 • På grund av en systemuppdatering kan det förekomma störningar i Prisma klockan 16:30-18:00 torsdagen den 2 december. 2021-12-02 09:01

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.