Diarieföra arbetsdokument

Ett arbetsdokument är arbetsmaterial och inte en diarieförd handling. När arbetsdokumentet diarieförs i Prisma ECM skapas en ny handling på ärendet. Personliga dokument kan diarieföras av registrator.

Diarieföra arbetsdokument på ärende/ansökan

Arbetsdokument på en ansökan

Ett arbetsdokument som diarieförts kan inte längre redigeras.

Arbetsdokumenten i Prisma ECM hanteras på respektive ärende-/ansökanskort på fliken Information.

 1. Öppna mappen med arbetsdokumentet i ärendet/ansökan (A).
 2. Högerklicka på arbetsdokumentet (B).
 3. Välj Diarieför (C).
 4. Ange de obligatoriska uppgifterna i handlingskortet som öppnas (D).
 5. Klicka på Verkställ (E) och ange Intressenter.
 6. Klicka på OK (F).

I dokumentmappen skapas en genväg till ärendet arbetsdokumentet diarieförs på.

Arbetsdokumentet kopplas till ett handlingskort

Läs mer om arbetsdokument i Dokumenthantering.

Diarieföra personligt arbetsdokument

Personliga dokument i trädstrukturen på Idag-arean

Du kan ange det diarienummer för det ärende du vill att registrator ska diarieföra dokumentet på.

 1. Öppna en dokumentmapp på Idag-arean (A).
 2. Högerklicka på dokumentet du vill diarieföra (B).
 3. Välj Diarieför (C).
 4. Ange de obligatoriska uppgifterna i Diarium och Postlista (D) i fönstret som öppnas.
 5. Ange vilket diarienummer du vill att dokumentet ska diarieföras på (E).
 6. Klicka på Skicka till diariet (F).

Diarieför personligt dokument

Senast uppdaterad: