Diarieföra handling

Som handläggare har du behörighet att diarieföra nya handlingar på ärendet/ansökan. En handling är ofta kopplad till en fil, ett dokument eller ett e-postmeddelande till exempel.

När en ansökan diarieförs skapas per automatik det första handlingskortet, den obligatoriska informationen kopieras från ansökanskortet. Denna första handling innehåller forskarens ansökan i pdf-format.

Diarieföra ny handling på ansökan

Lägg till ny handling från ansökan eller ärende

Du kan lägga till en handling genom att öppna ärendet eller från listan över ärenden på Idag-arean. I nästa steg kan du koppla en e-postfil eller en dokumentfil till handlingen.

Ett handlingskort med ett diariefört dokument kan inte tas bort, det måste makuleras av registrator. Ett dokument som diarieförts kan inte redigeras. 

info-symbol

Du måste lägga till en intressent på det nya handlingskortet om du anger att tillkomsten är "In" eller "Ut".

 1. Öppna ett ärende och klicka på filken Information (A).
 2. Högerklicka på raden för ärende och välj Ny handling (B) i rullgardinsmenyn.
 3. Ange Tillkomst (C) och justera eventuell dagens datum i In/Ut-datum.
 4. Ange Handlingstyp (D).
 5. Ange Titel (E).
 6. Klicka på Verkställ (F) om du ska lägga till en eller flera intressenter via knappen Lägg till/Ta bort intressent.
 7. Klicka på Spara och stäng (H).

Koppla e-postmeddelande eller dokument till handlingskort

Ett dokument eller ett epostmeddelande laddas upp och kopplas till en handling

info-symbol

Spara e-postmeddelandet från Outlook innan du kopplar det till handlingskortet.

 1. Öppna ansökan du vill diarieföra e-postmeddelandet på och klicka på fliken Information (A).
 2. Högerklicka på raden för handlingen.
 3. Välj Ladda upp och koppla dokument (B).
 4. Klicka på Bläddra... (C) för att öppna Utforskaren och dubbelklicka på dokumentet eller e-postmeddelandet.
 5. Klicka på OK (D).

Diarieföra handling med befintligt dokument i Prisma ECM

Koppla ett befintligt dokument i Prisma ECM, till exempel ett arbetsdokument

Ett handlingskort med ett diariefört dokument kan inte tas bort, det måste makuleras av registrator. Ett dokument som diarieförts kan inte redigeras. 

info-symbol

Avmarkera kryssrutan Visa endast dokument som ligger under... om dokumentet inte finns på det aktuella ärendet.

 1. Öppna ansökan du vill diarieföra dokumentet på och klicka på fliken Information (A).
 2. Högerklicka på raden för handlingen och välj Koppla dokument (B).
 3. Ange sökvillkor (C) och klicka på Sök (D).
 4. Klicka på filen du vill ladda upp och klicka på OK (E).
 5. Klicka på OK (F).

Koppla flera dokument till samma handlingskort

Flera dokument kan endast kopplas till samma handlingskort av registrator.

Prisma ECM registreringsapplikation är en funktion som tar emot e-postmeddelanden. Används denna kan flera bilagor i e-postmeddelandet läggas till samma handlingskort.

Senast uppdaterad: