Diarieföra handling från Idag-arean

Som handläggare har du behörighet att diarieföra nya handlingar på ärendet/ansökan. En handling är ofta kopplad till en fil, ett dokument eller ett e-postmeddelande till exempel.

När en ansökan diarieförs skapas per automatik det första handlingskortet, den obligatoriska informationen kopieras från ansökanskortet. Denna första handling innehåller forskarens ansökan i pdf-format.

Diarieföra ny handling

Lägg till ny handling från Idag-arean

Du kan lägga till en handling från listan på Idag-arean eller genom att öppna ärendet på fliken Information. I nästa steg kan du koppla en e-postfil eller en dokumentfil till handlingen.

info-symbol

Du måste lägga till en intressent på det nya handlingskortet om du anger att tillkomsten är "In" eller "Ut".
När du sparat handlingen kan du koppla ett dokument till det nya handlingskortet.

  1. Högerklicka på ett ärende i modulen för ärenden.
  2. Välj Ny handling (A) i rullgardinsmenyn.
  3. Ange Tillkomst (B) och justera eventuell dagens datum i In/Ut-datum.
  4. Ange Handlingstyp (C).
  5. Ange Titel (D).
  6. Klicka på Verkställ (E).
  7. Klicka på Lägg till/Ta bort intressent (F) för att lägga till en eller flera intressenter.
  8. Klicka på Spara och stäng (G).

Koppla flera dokument till samma handlingskort

Flera dokument kan endast kopplas till samma handlingskort av registrator.

Prisma ECM registreringsapplikation är en funktion som tar emot e-postmeddelanden. Används denna kan flera bilagor i e-postmeddelandet läggas till samma handlingskort.

Senast uppdaterad: