Komplettering av inkommen rapport

Det är endast handläggare med särskild behörighet i Prisma som kan administrera ekonomisk och vetenskaplig återrapportering. I den smarta sökmappen för inkomna ekonomiska och vetenskapliga rapporter kan du låsa upp formuläret för återrapportering för medelsförvaltare och projektledare.

info-symbol

I exemplen används namnen som de smarta sökmapparna har i systemet, du kan ha döpt dem till något annat.

Allmänt om att komplettera rapport

Finansiären och medelsförvaltaren kan begära komplettering av en inkommen ekonomisk rapport. Det innebär att du låser upp formuläret för den ekonomiska rapporten så att medelsförvaltaren kan komplettera den.

När det gäller vetenskaplig rapport kan finansiären begära att projektledaren kompletterar den vetenskapliga rapporten. Du begär komplettering på samma sätt för både ekonomisk och vetenskaplig rapport i respektive sökmapp.

Ekonomisk
rapport

Medelsförvaltaren får ett mejl och en uppgift på organisationskontot i Prisma om att formuläret för ekonomisk rapport låsts upp.
Projektledaren får ett mejl om att finansiären eller medelsförvaltaren begärt komplettering av den ekonomiska rapporten.

Vetenskaplig
rapport

Projektledaren får ett mejl och en uppgift i Prisma om att finansiären begärt komplettering av den vetenskapliga rapporten.

Begära komplettering av rapport

Fliken “Komplettering” i den smarta sökmappen “Inkomna ekonomiska rapporter”

info-symbol

Finansiären kan endast begära komplettering av en rapport som har status "Inkommen".
När medelsförvaltaren begär komplettering av inkommen ekonomisk rapport som rör tidigare år än innevarande år, ska du ändra periodstart innan du låser upp formuläret för återrapportering.

 1. Klicka på den smarta sökmappen Inkomna ekonomiska rapporter (A) i trädstrukturen på Idag-arean.
 2. Ange villkor för parameterfiltret (B).
 3. Klicka på Uppdatera (C).
 4. Markera kryssrutan för den ansökan du vill begära komplettering för (D).
 5. Klicka på fliken KOMPLETTERING (E).
 6. Ange sista datum då komplettering ska skickas in (F) och Anledning (G).
 7. Klicka på Starta komplettering (H).

Ändra periodstart för ekonomisk rapport

Fliken “Ändra periodstart” i den smarta sökmappen “Inkomna ekonomiska rapporter”

info-symbol

När en ekonomisk rapport som skickats in tidigare än innevarande år ska kompletteras, ska du ändra periodstarten innan du låser upp formuläret för komplettering.

 1. Följ steg 1 – 3 i Begära komplettering av rapport.
 2. Markera kryssrutan för ansökan med den återrapportering du vill ändra periodstarten för (A).
 3. Klicka på fliken ÄNDRA PERIODSTART (B).
 4. Ange det nya datumet för periodstarten (C).
 5. Klicka på Uppdatera datum (D).
 6. Klicka på OK (E).

Senast uppdaterad: