Prisma användarstöd logga

Ändra datum för återrapportering

Det är endast handläggare med särskild behörighet i Prisma som kan administrera ekonomisk och vetenskaplig återrapportering. I de smarta sökmapparna för alla återrapporteringsomgångar samt på ansökanskortet kan du starta återrapporteringstillfället tidigare än det redan inställda startdatumet. Du kan även förlänga förfallodatumet för ett återrapporteringstillfälle på motsvarande sätt.

info-symbol

I exemplen används namnen som de smarta sökmapparna har i systemet, du kan ha döpt dem till något annat.


Förlänga förfallodatum för återrapportering på ansökanskort

Fliken "Återrapportering" på ansökanskortet

info-symbol

Du kan öppna ett rapportformulär innan återrapporteringstillfället startar på motsvarande sätt.

 1. Öppna kortet för ansökan, fliken Egenskaper, fliknivå ett, och fliken Återrapportering (A), fliknivå två.
 2. Markera en återrapporteringsregel (B).
 3. Ange nytt datum i kolumnen ”Rapportering stängs” (C).
 4. Klicka på OK (D).

Förlänga förfallodatum för återrapportering i smart sökmapp

Exempel på hur förfallodatumet för ett återrapporteringstillfälle ändras i den smarta sökmappen

info-symbol

Du förlänger förfallodatumet för ekonomisk och vetenskaplig rapport på samma sätt i respektive smart sökmapp med återrapporteringstillfällen för både inkomna och förväntade rapporter.

 1. Klicka på den smarta sökmappen Vet. återrapporteringsomgång Ansökningar (A) i trädstrukturen på Idag-arean.
 2. Markera kryssrutan för den, eller de ansökningar, som du vill förlänga förfallodatumet för (B).
 3. Ange Nytt återrapporteringsdatum (C), det vill säga det nya förfallodatumet.
 4. Klicka på Uppdatera datum (D).

Starta återrapporteringstillfälle tidigare än inställt startdatum i smart sökmapp

Exempel på ändring av det inställda startdatumet för återrapporteringstillfället för vetenskaplig rapport

info-symbol

Du startar återrapporteringstillfället för ekonomisk och vetenskaplig rapport innan redan inställt startdatum på samma sätt. Använd respektive smart sökmapp med återrapporteringstillfällen för både inkomna och förväntade rapporter.

 1. Klicka på den smarta sökmappen Vet. återrapporteringsomgång Ansökningar (A) i trädstrukturen på Idag-arean.
 2. Markera kryssrutan för den, eller de ansökningar, som du vill starta återrapporteringstillfället för (B).
 3. Ange Nytt återrapporteringsdatum (C), det vill säga då du vill att återrapporteringstillfället ska starta.
 4. Markera kryssrutan Ändra öppningsdatum (D).
 5. Klicka på Uppdatera datum (E).
info-symbol

Läs mer om att ändra datum för enskild inkommen ekonomisk rapport i Ändra periodstart för ekonomisk rapport.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

 • På grund av en systemuppdatering kan det förekomma störningar i Prisma klockan 16:30-18:00 torsdagen den 2 december. 2021-12-02 09:01

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.