Ändra datum för återrapportering

Det är endast handläggare med särskild behörighet i Prisma som kan administrera ekonomisk och vetenskaplig återrapportering. I de smarta sökmapparna för alla återrapporteringsomgångar samt på ansökanskortet kan du starta återrapporteringstillfället tidigare än det redan inställda startdatumet. Du kan även förlänga förfallodatumet för ett återrapporteringstillfälle på motsvarande sätt.

info-symbol

I exemplen används namnen som de smarta sökmapparna har i systemet, du kan ha döpt dem till något annat.

Ändra öppnings- och stängningsdatum för återrapportering på ansökanskort

Fliken "Återrapportering" på ansökanskortet

Du kan öppna ett rapportformulär innan återrapporteringstillfället startar på motsvarande sätt.

  1. Öppna kortet för ansökan, fliken Egenskaper, fliknivå ett, och fliken Återrapportering (A), fliknivå två.
  2. Markera en återrapporteringsregel (B).
  3. Ange nya datum i kolumnerna ÖPPNAS respektive STÄNGS (C).
  4. Klicka på Spara och stäng (D).

Ändra öppnings- och stängningsdatum för återrapportering i smart sökmapp

Exempel på hur öppnings- och stängningsdatum för ett återrapporteringstillfälle ändras i en smart sökmapp

Du ändrar öppnings- och stängningsdatum för ekonomisk och vetenskaplig rapport på samma sätt i respektive smart sökmapp med återrapporteringstillfällen för både inkomna och förväntade rapporter.

  1. Klicka på den smarta sökmappen Vet. återrapporteringsomgång Ansökningar (A) i trädstrukturen på Idag-arean.
  2. Markera kryssrutan för den, eller de ansökningar, som du vill ändra datum för (B).
  3. Ange Nytt öppningsdatum (C).
  4. Ange Nytt stängningsdatum (D).
  5. Klicka på Uppdatera datum (E).

Senast uppdaterad: