Koppla ansökningar till återrapporteringsomgång

12.2.1 Koppla ansökningar till återrapporteringsomgång


Återrapporteringsomgångens kort under fliken Information finns trädstrukturen med ett antal smarta sökmappar. I den smarta sökmappen Ansökningar visas de ansökningar som finns kopplade till återrapporteringsomgången. Om omgången är kopplad till en utlysning kommer de ansökningar som finns på utlysningen att synas i denna mapp. För en nyskapad återrapporteringsomgång är listan tom.

För att koppla ansökningar till återrapporteringsomgången klickar du på knappen Lägg till under fliken Lägg till/Ta bort ansökningar.

Ett sökfönster visas


I sökfönstret kan du söka ut ansökningar att koppla till återrapporteringsomgången. Under Sök ansökningar finns ett antal söktermer du kan använda, klicka sedan på Sök för att genomföra sökningen.

Sökresultatet visas


När sökresultatet visas kan du kryssa i den eller de ansökningar som du vill koppla till den aktuella återrapporteringsomgången. Klicka sedan på Lägg till för att lägga till valda ansökningar.

Tillagda ansökningar


Ansökningarna som du har valt att lägga till läggs i den nedre listan under rubriken Ansökningar att lägga till. När du har sökt ut alla de ärenden du önskar lägga till klickar du antingen på OK för att spara och stänga fönstret, eller på Verkställ för att spara och behålla fönstret öppet.

Smart sökmapp ansökningar med tillagda ansökningar


Ansökningarna som har lagts till på återrapporteringsomgången visas nu i den smarta sökmappen Ansökningar. Ansökningar är endast kopplade till en återrapporteringsomgång, om de ansökningar du nu flyttade in i återrapporteringsomgången var kopplade till en omgång sedan innan har denna ersatts av det nya valet.

11.1.3 Publicera återrapporteringsomgång


Detta steg är inte nödvändigt för återrapporteringsomgångar som konfigurerats i samband med skapandet av en utlysning, i de fallen publiceras återrapporteringsomgången ut till Prisma portal tillsammans med utlysningen.

För fristående återrapporteringsomgångar är det nödvändigt att publicera omgången manuellt till Prisma portal för att uppdatering av eventuella återrapporteringsregler ska ske i portalen. Knappen Publicera/Uppdatera Portal visas på fliken Grunddata så snart du har färdigställt omgången med återrapporteringsregler.

Återrapporteringsomgången har publicerats


När återrapporteringsomgången har publicerats visas en tidsstämpel för publiceringstillfället, samt namnet på den användare i Prisma ECM som publicerade omgången.

Publiceringen måste genomföras på nytt efter varje ändring i återrapporteringsomgången, exempelvis om du lägger till fler ansökningar eller gör någon justering av återrapporteringsreglerna. Du kan publicera ut återrapporteringsomgången så många gånger du behöver.

Senast uppdaterad: