Prisma användarstöd logga

Klarmarkera inkommen rapport

Det är endast handläggare med särskild behörighet i Prisma som kan administrera ekonomisk och vetenskaplig återrapportering. I den smarta sökmappen för inkomna ekonomiska och vetenskapliga rapporter kan du klarmarkera rapporter som medelsförvaltare och projektledare skickat in.

info-symbol

I exemplet används namnen som de smarta sökmapparna har i systemet, du kan ha döpt dem till något annat.


Fliken “Klarmarkering” i den smarta sökmappen “Inkomna ekonomiska rapporter”

info-symbol

Du klarmarkerar ekonomisk och vetenskaplig rapport på samma sätt i respektive smart sökmapp. Du kan endast klarmarkera rapporter för ärenden som är öppna.

  1. Klicka på den smarta sökmappen Inkomna ekonomiska rapporter (A) i trädstrukturen på Idag-arean.
  2. Ange villkor för parameterfiltret (B).
  3. Klicka på Uppdatera (C).
  4. Markera kryssrutan för den ansökan eller de ansökningar du vill klarmarkera (D).
  5. Klicka på fliken Klarmarkering (E).
  6. Klicka på Klarmarkera rapport(-er) (F).
info-symbol

Läs mer om komplettering av ekonomisk rapport i det externa användarstödet Komplettera ekonomisk rapport.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.