Klarmarkera inkommen rapport

Det är endast handläggare med särskild behörighet i Prisma som kan administrera ekonomisk och vetenskaplig återrapportering. I den smarta sökmappen för inkomna ekonomiska och vetenskapliga rapporter kan du klarmarkera rapporter som medelsförvaltare och projektledare skickat in.

info-symbol

I exemplen används namnen som de smarta sökmapparna har i systemet, du kan ha döpt dem till något annat.

Fliken “Klarmarkering” i den smarta sökmappen “Inkomna ekonomiska rapporter”

Du klarmarkerar ekonomisk och vetenskaplig rapport på samma sätt i respektive smart sökmapp. Du kan endast klarmarkera rapporter för ärenden som är öppna.

  1. Klicka på den smarta sökmappen Inkomna ekonomiska rapporter (A) i trädstrukturen på Idag-arean.
  2. Ange villkor för parameterfiltret (B).
  3. Klicka på Uppdatera (C).
  4. Markera kryssrutan för den ansökan eller de ansökningar du vill klarmarkera (D).
  5. Klicka på fliken KLARMARKERING (E).
  6. Klicka på Klarmarkera rapport(-er) (F).

Senast uppdaterad: