Publicerade beslut i Prisma portal

När protokollet godkänns publiceras automatiskt beslutet på Prisma portal. För beviljade ansökningar publiceras även godkända yttranden, om utlysningen tillåter publicering.

Visa publicerade beslut i Prisma portal

Sökande och medelsförvaltare kan se det publicerade beslutet i Prisma portal när beslutsprotokollet godkänts

När protokollet har godkänts på beslutsmötet publiceras beslutshandlingen automatiskt till sökande och medelsförvaltare i Prisma portal.

  1. Logga in i Prisma Portal.
  2. Klicka på fliken Ansökningar och bidrag (A).
  3. Klicka på Ansökningar (B) i menyn till vänster.
  4. Välj "Beslut" (C) i rullgardinsmenyn vid knappen Händelselogg.

Visa beslut och yttrande för beviljade bidrag

Information om den beviljade ansökan visas när sökande väljer Bidrag i Prisma portal

Beviljade ansökningar innehåller mer information än själva beslutshandlingen. Den sökande får tillgång till grundläggande information om projektet, signering, återrapportering och eventuella förfrågningar.

  1. Logga in i Prisma Portal.
  2. Klicka på fliken Ansökningar och bidrag (A).
  3. Klicka på Bidrag (B) i menyn till vänster.
  4. Klicka på Visa (C).
info-symbol

Beslut, yttrande och villkor kan laddas ner som PDF-filer.

Exempel på information för sökande som fått beviljat bidrag

Publicering till Swecris

Beviljade bidrag i Prisma kommer att publiceras till projektdatabasen Swecris.

Senast uppdaterad: