Förhandsgranska beslut för ansökan

När du fört över beslut från beslutsmötet till ansökan kan du förhandsgranska beslutet innan du godkänner beslutsprotokollet. Du kan förhandsgranska beslut på kortet för beslutsmötet och för beredningsgruppen samt på ansökanskortet. Upptäcker du vid förhandsgrankningen att något är felaktigt kan du redigera beslutet innan beslutsprotokollet godkänns.

Förhandsgranska flera beslut på kortet för beslutsmöte

Nedladdning av förhandsgranskningar av flera ansökningars beslut på kortet för beslutsmötet

Förhandsgranskning av flera beslut laddas ner som pdf-filer i en zip-fil. Förhandsgranskning av en enskild ansökans beslut visas på en ny flik i webbläsaren.

 1. Öppna kortet för beslutsmötet, fliken Information, fliknivå ett.
 2. Klicka på den smarta sökmappen Granska beslut (A).
 3. Markera kryssrutorna för de ansökningar vilkas överförda beslut du vill förhandsgranska (B).
 4. Klicka på Granska beslut (C).
 5. Klicka på OK (D).
 6. Öppna zip-filen med de nedladdade pdf-filerna (E).

Förhandsgranska beslut på enskild ansökan

Granskning av överfört beslut på ansökanskort

info-symbol

Om det finns fler beslut på ansökanskortet visas endast en förhandsgranskning av det beslut som överförts från beslutsmöte och som där beslutsprotokollet ännu inte godkänts.

Förhandgranskningen av beslutet visas på en ny flik i webbläsaren.

 1. Öppna kortet för ansökan du vill granska överfört beslut på, fliken Egenskaper, fliknivå ett.
 2. Klicka på fliken Beslut, fliknivå två (A).
 3. Klicka på Förhandsgranska beslut (B).

Förhandsgranska flera beslut på kortet för beredningsgrupp

Granskning av beslut på kortet för beredningsgruppen

Förhandsgranskning av flera beslut laddas ner som pdf-filer i en zip-fil. Förhandsgranskning av en enskild ansökans beslut visas på en ny flik i webbläsaren.

 1. Öppna kortet för beslutsmötet, fliken Information, fliknivå ett.
 2. Klicka på den smarta sökmappen Granska beslut (A).
 3. Markera kryssrutorna för de ansökningar vilkas överförda beslut du vill förhandsgranska (B).
 4. Klicka på Granska beslut (C).
 5. Klicka på OK (D).
 6. Öppna zip-filen med de nedladdade pdf-filerna.

Redigera beslut som förts över från beslutsmöte

Redigering av beslut på ansökanskort efter att beslutet förts över från beslutsmötet

Efter att beslutet förts över från beslutsmötet och innan beslutsprotokollet godkänns kan du redigera beslutet. Om beslutet innehåller en felaktig beslutsbilaga ändrar du det på ansökanskortets flik Förslag till beslut (FTB).

 1. Öppna kortet för ansökan du vill redigera överfört beslut på, fliken Egenskaper, fliknivå ett.
 2. Klicka på fliken Beslut, fliknivå två (A).
 3. Klicka på Redigera (B) på raden för beslutet.
 4. Klicka på Spara och stäng (C) när du redigerat beslutet.
 5. Klicka på OK om du får meddelande enligt bilden ovan (D).
 6. Klicka på Spara och stäng (E).

Senast uppdaterad: