Prisma användarstöd logga

Hantera beslutsmöte

På kortet för beslutsmöte kan du kontrollera att att samtliga ärenden på mötet har ett valt förslag till beslut.

Fliken Information innehåller bland annat mappen Mötets ärenden med flera smarta sökmappar. Den ärendetyp som beslutsmötet ska hantera anges när beslutsmötet skapas, se även Skapa beslutsmöte. Du kan lägga till och ta bort ansökningar till beslutsmötet och koppla ansökningar till ett annat beslutsmöte i de smarta sökmapparna. I den smarta sökmappen Ansökningsärenden listas de ansökningar som har kopplats till beslutsmötet. 

Funktioner på beslutsmöteskortet

Det nyskapade kortet för beslutsmöte har aktiva och inaktiva funktioner på fliken Egenskaper

Namnen på knapparna som beskrivs nedan ändras i vissa fall när du slutfört ett moment. På samma sätt kan knapparna komma att aktiveras och inaktiveras varefter du utför olika moment.

(A) Kontrollera att förslag
till beslut finns

(B) Kopplade dokument

(C) Lås mötet/
Lås upp mötet

(D) Överför beslut

(E) Skapa mötesprotokoll

(F) Godkänn protokoll

Kontrollerar att samtliga ärenden på mötet har ett valt förslag till beslut.

Visar samtliga handlingar som finns kopplade till beslutsmötet, till exemepl ansökningar och beslutsbilagor.

När du låser beslutsmötet kan du inte längre koppla fler ärenden till det. När beslutsmötet är låst kan du färdigställa beslutsunderlag och dokumentation utan att fler ärenden tillkommer. När mötet är låst ändras Lås mötet till Lås upp mötet.

Beslutsmötet måste vara låst och mötesprotokollet måste ha skapats för att Överför beslut ska aktiveras. När du klickar på Överför beslut överförs FTB till fliken Beslut på ansökanskortet.

Ett mötesprotokoll i Word-format skapas enligt mallen för beslutsmötesprotokoll.

Beslutet verkställs i Prisma ECM.

På beslutsmöteskortets flik Information finns smarta sökmappar för att hantera en eller flera ärenden/ansökningar som är kopplade till beslutsmötet.

Läs mer om beslutsmöteskortet i Allmänt om beslutsmöte.
Läs mer om att hantera beslut i Godkänna beslutsprotokoll.

Koppla ärenden till annat beslutsmöte

Koppla en eller flera ansökningar till ett annat beslutsmöte i den smarta sökmappen Ansökningar

 1. Öppna kortet för det aktuella beslutsmötet, fliken Information.
 2. Öppna mappen Mötets ärenden och klicka på den smarta sökmappen Ansökningsärenden (A).
 3. Ange villkor för parameterfiltret (B).
 4. Klicka på Uppdatera (C).
 5. Markera kryssrutorna för de ansökningar du vill koppla till annat beslutsmöte (D).
 6. Välj Beslutsinstans och Beslutsmöte i rullgardinsmenyerna (E).
 7. Klicka på Verkställ (F).

Om kopplingen till det nya beslutsmötet misslyckas visas ett varningsmeddelande. En röd streckad linje runt kryssrutan för respektive ansökan visas även om kopplingen misslyckats.

En grön streckad ruta visas runt kryssrutorna på de aktuella ansökningarna när kopplingen till nytt beslutsmöte lyckats.
De markerade ansökningarna försvinner ur listan när du klickar på Uppdatera (C).

Lägga till ansökningar på beslutsmötet

Lägg till en eller flera ansökningar till ett beslutsmöte

Ansökningar/ärenden som läggs till på det aktuella beslutsmötet kopplas bort från det ursprungliga beslutsmötet.

 1. Öppna kortet för det aktuella beslutsmötet, fliken Information.
 2. Öppna mappen Mötets ärenden och klicka på den smarta sökmappen Ansökningsärenden (A).
 3. Klicka på fliken Lägg till/Ta bort ftb (B).
 4. Ange sökvillkor i dialogfönstret som öppnas och klicka på Sök (C).
 5. Dubbelklicka på ärendet/ansökan så att raden flyttas från Sökresultat (D) till Ansökningar att lägga till (E).
 6. Klicka på OK (F).

Listan över ansökningar i den smarta sökmappen uppdateras direkt.

Ta bort ansökningar på beslutsmötet

Ta bort ärende/ansökan från ett beslutsmöte i den smarta sökmappen

Det finns en risk att ärendet/ansökan inte kopplas till ett nytt beslutsmöte, om det tas bort ,och då inte får något beslut.

 1. Öppna kortet för det aktuella beslutsmötet, fliken Information.
 2. Öppna mappen Mötets ärenden och klicka på den smarta sökmappen Ansökningsärenden (A).
 3. Ange villkor för parameterfiltret (B).
 4. Klicka på Uppdatera (C).
 5. Markera kryssrutorna (D) för de ansökningar du vill ta bort från beslutsmötet.
 6. Klicka på Ta bort (E).
 7. Klicka på Verkställ (F).

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.