5.7 Hämta budget från Agresso

5.6.1 Hämta budget från Agresso


På fliken Egenskaper i fliknivå ett och fliken Budget i fliknivå två på utlysningskortet visas utlysningens budgetnycklar. Innan de kan visas måste de hämtas från Agresso genom att du klickar på knappen Hämta budget från Agresso.

Budgeten hämtas från Agresso


När budgeten har hämtats visas budgetsiffror, samt finansieringskälla för varje nyckel på utlysningen i tabellen under Utlysningsbudget. För att en budget ska kunna hämtas krävs att den finns konfigurerad i Agresso, om det inte finns någon budget uppsatt för utlysningen i Agresso får du ett meddelande om detta när du försöker att hämta budgeten.

Budgeten kan hämtas flera gånger till utlysningen om uppdateringar har skett i Agresso.

Senast uppdaterad: