Återbetalning av medel

Det kan hända att beslut fattas om att ett beviljat bidrag ska återbetalas. Hanteringen av detta sker på fliken Återbetalning på handlingen för godkännande av villkor. Det är endast personal på ekonomiavdelningen som har tillgång till funktionerna på denna flik.

Senast uppdaterad: