Prisma användarstöd logga

Vid avböjt bidrag

Sökande och medelsförvaltaren kan avböja hela bidraget vid signering av villkor. När sökande eller medelsförvaltare avböjer det beviljade bidraget skapas en uppgift för förslag till beslut (FTB).

Handläggaren anger om FTB ska avslås eller beviljas och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal. Om FTB beviljas krediteras alla utbetalningar. Medlen är inte längre uppbundna på bidraget och inga medel kommer betalas ut. Om FTB avslås ska sökande och medelsförvaltare åter kunna signera ursprungliga godkännande av villkor.

Handläggaren kan också göra en intern förfrågan för att avböja bidraget.

Läs mer om hur projektledaren avböjer bidrag för individansökningar, i det externa användarstödet: Avböja bidrag.
Läs mer om hur medelsförvaltaren avböjer bidrag för individansökningar, i det externa användarstödet: Signering
Läs mer om hur handläggaren avböjer bidraget i Avböja bidrag.

FTB anges och hanteras från modulen Uppgifter

Om FTB avslås återskapas inte ursprungliga godkännande av villkor på grund av ett tekniskt fel i Prisma ECM. Innan du avslår FTB kontakta objektspecialisterna för förfrågningar och ansökningar.

  1. Klicka på Visa (A) i modulen Uppgifter.
  2. Ange uppgifter för beslutsmötet (B).
  3. Kontrollera att alternativet "Avböjd ansökan" (C) är valt i Avböja.
  4. Välj Beslut (D) i rullgardinsmenyn.
  5. Ange eventuellt Motivering till beslut (E). Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
  6. Klicka på OK (F).

I rullgardinsmenyn Avböja visas om det är sökande, "SÖK", eller medelsförvaltare som avböjt, "MF".

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.