Vid avböjt bidrag

Sökande och medelsförvaltaren kan avböja hela bidraget vid signering av villkor. När sökande eller medelsförvaltare avböjer det beviljade bidraget skapas en uppgift för förslag till beslut (FTB).

Handläggaren anger om FTB ska avslås eller beviljas och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal. Om FTB beviljas krediteras alla utbetalningar. Medlen är inte längre uppbundna på bidraget och inga medel kommer betalas ut. Om FTB avslås ska sökande och medelsförvaltare åter kunna signera ursprungliga godkännande av villkor.

Handläggaren kan också göra en intern förfrågan för att avböja bidraget.

FTB anges och hanteras från modulen Uppgifter

  1. Klicka på Visa (A) i modulen Uppgifter.
  2. Klicka på länken Redigera förslag till beslut (B) för att öppna kortet för FTB.
  3. Ange beslutsmötets Beslutsinstans, Mötesdatum och välj "Beviljad" i rullgardinsmenyn för Förslag till beslut (C).
  4. Kontrollera att alternativet "Avböja bidrag" (C) är valt i Avböja.
  5. Ange eventuellt Motivering till beslut (E). Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
  6. Klicka på Spara och stäng (F).
  7. Klicka på Spara och stäng (G).
info-symbol

I rullgardinsmenyn Välj avböja bidrag eller neka villkor visas om det är sökande, "SÖK", eller medelsförvaltare som avböjt, "MF".

Senast uppdaterad: