Bilaga till Godkännande av villkor

Du kan bifoga en eller flera bilagor till "Godkännande av villkor" i Prisma ECM. Bilagan slås samman med villkorsdokumentet till en handling. Handlingen diarieförs på ärendet och publiceras till den sökande med beviljat bidrag i Prisma portal.

Det första steget är att ladda upp dokumentet i Prisma ECM till en utlysning. Därefter kan du koppla dokumentet som en bilaga till handlingen "Godkännande av villkor" i en ansökan.

Ladda upp en bilaga till utlysningen

En bilaga laddas upp till mappen "Bilaga Godkännande av villkor" på Utlysningskortet

info-symbol

De bilagor som du vill koppla till en ansökan måste först laddas upp till mappen Bilaga Godkännande av villkor
på utlysningen.

 1. Öppna utlysningen och välj fliken Information (A).
 2. Klicka på mappen Bilaga Godkännande av villkor (B) i trädstrukturen på Idag-arean.
 3. Klicka på knappen för att ladda upp dokument (C).
 4. Dubbelklicka på filen du vill ladda upp (D) i Utforskaren som öppnas.
 5. Ange information för Grunddata (E) i dialogfönstret för dokument som öppnas.
 6. Klicka på Spara och stäng (F).

Det uppladdade dokumentet är nu tillgängligt för utlysningens alla ansökningar i Prisma ECM

Välja "Godkännande av villkor" för att koppla bilaga

Handlingen för godkännande av villkor öppnas från ansökanskortet

 1. Öppna kortet för ansökan du vill koppla en villkorsbilaga till.
 2. Välj fliken Information (A).
 3. Högerklicka på raden för handlingen Godkännande av villkor (B).
 4. Välj "Egenskaper" ur rullgardinsmenyn (C).

Koppla villkorsbilaga till ansökan

Koppla en villkorsbilaga till ansökanskortet via handlingen "Godkännande av villkor"

info-symbol

De bilagor som kan kopplas till ansökan är de dokument som har lagts i mappen Bilaga Godkännande av villkor på utlysningen.

 1. Följ stegen i Välja "Godkännande av villkor" för att koppla bilaga för att öppna kortet för ansökan.
 2. Klicka på fliken Villkorsdata (A).
 3. Klicka på Koppla dokument (B).
 4. Markera den villkorsbilaga i listan du vill koppla till handlingen "Godkännande av villkor" (C).
 5. Klicka på Koppla dokument (D).
 6. Klicka på Stäng (E).

Ta bort villkorsbilaga från ansökan

Ta bort kopplingen till den villkorsbilaga som är kopplad till handlingen "Godkännande av villkor"

info-symbol

De aktuella villkorsbilagorna kopplas bort och kommer heller inte att diarieföras tillsammans med handlingen "Godkännande av villkor".

 1. Följ stegen i Välja "Godkännande av villkor" för att koppla bilaga för att öppna kortet för ansökan.
 2. Klicka på fliken Villkorsdata (A).
 3. Markera den villkorsbilaga du vill ta bort från handlingen för "Godkännande av villkor" (B).
 4. Klicka på Ta bort koppling (C).
 5. Klicka på Spara och stäng (D).

Senast uppdaterad: