Handlingskort för godkännande av villkor

Handlingskortet för godkännande av villkor innehåller information som hämtas från utlysningen och ansökans beslut. Detta avsnitt beskriver vilken information du kan hitta när du öppnar ansökans handlingskort för godkännande av villkor.

Visa handling för godkännande av villkor, från ansökan

Handlingen för godkännande av villkor öppnas från ansökanskortet

  1. Öppna kortet för ansökan du vill koppla en villkorsbilaga till.
  2. Välj fliken Information (A).
  3. Högerklicka på raden för handlingen Godkännande av villkor (B).
  4. Välj "Egenskaper" ur rullgardinsmenyn (C).

Handlingskortet för godkännande av villkor

Information på handlingskortet för godkännande av villkor

Klicka på Visa ärende (A) för att öppna kortet för ansökan från handlingskortet för godkännande av villkor.

Följande information och funktioner hittar du på handlingskortet för godkännande:

Grunddata

Information om sökande och medelsförvaltare.

Villkorsdata

Den information som inkluderas i PDF-filen för godkännande av villkor.

Påminnelser

Standardflik för påminnelser som rör godkännande av villkor.

Anteckningar

Standardflik för loggning av händelser och egna anteckningar som rör godkännande av villkor.

Signering

Visar signeringsstatus för handlingen, du kan se om handlingen har signerats av sökande och medelsförvaltare.

Utbetalningar

Visar den utbetalningsplan som är kopplad till det beviljade bidraget som godkännandet av villkor tillhör. Du aktiverar utbetalningsplanen varje gång ett nytt godkännande av villkor upprättats.

Återbetalning

Hantering av återbetalning av resterande medel.

Uppgifter om projekttid, beviljade belopp, återrapportering, villkorstext med mera hämtas från utlysningens bidragsform och ansökans beslut.

Fliken Villkorsdata

Granska och publicera villkor för godkännande på handlingskortets flik Villkorsdata

Följande information och viktiga funktioner vid granskning och publicering av villkor för godkännande hittar du på handlingskortet och fliken Villkorsdata:

(A) Status

Kan vara "Parkerad", "Normal" eller "Stängd", kryssrutan Godkännande av villkor markeras när godkännande av villkor publicerats.

(B) Kontraktsvillkor

Lägg till/Ändra villkor öppnar ett dialogfönster där du kan ange särskilda villkor i textfältet. Om det finns texter i Prismas textbank kan du lägga till dessa med hjälp av rullgardinsmenyerna.

Visa villkor visar villkorstext som är kopplad till utlysningens bidragsform.

(C) Information godkännande av villkor

Informationen som visas hämtas från beslutet och kan inte ändras. Senaste datumet för att godkänna villkor räknas automatiskt fram för sökande och medelsförvaltare. Antalet dagar för signeringsperioden sätts som standard av respektive finansiär och kan variera. Du kan ändra det datumet i Senaste datum för godkännande av kontraktet.

(D) Återrapportering

Datum för ekonomisk och vetenskaplig rapport visas om det finns en återrapporterings-omgång med återrapporteringsregler kopplad till ansökan. Återrapporteringsomgången kan vara kopplad via utlysningen eller genom att ansökan manuellt har kopplats till återrapporteringsomgången.

(E) Engelskt godkännande av villkor

De generella villkoren från utlysningens bidragsform som inkluderas är på skrivna på engelska istället för på svenska. Kom ihåg att även välja engelska villkor, om du lägger till särskilda villkor, när du markerar kryssrutan.

(F) Inkludera villkor

Markera kryssrutan för att bifoga de särskilda kontraktvillkoren. Normalt ska denna ruta vara markerad, men det kan skilja sig åt mellan de olika finansiärerna.

(G) Förhandsgranska godkännande av villkor

Knappen öppnar en förhandsgranskning av villkoret i PDF-format. Kontrollera villkorstexter, utbetalningsperiod och återrapportering.

(H) Publicera godkännande av villkor

När du klickar på knappen publicerar du villkorshandlingen på Prisma portal. Villkoret kommer då att finnas tillgänglig för signering på både sökandes och medelsförvaltares konton.

Fliken Signering

På fliken Signering kan du se om sökande och medelsförvaltare signerat villkoret

Du kan få information om när sökande och medelsförvaltare signerat villkoret. Om exempelvis medelsförvaltare nekat och därmed inte godkänt villkoret finns information om orsaken.

Fliken Utbetalningar

När villkoret godkänts av sökande och medelsförvaltare kan utbetalningarna aktiveras

I listan visas information om vilka datum utbetalningar av det beviljade bidraget kommer att ske. När villkoret signerats av både sökande och medelsförvaltare kan du aktivera utbetalningsplanen.

Fliken Återbetalning

Fliken Återbetalning används av ekonomiavdelningen

På fliken Återbetalning får du information om återbetalning av beviljat bidrag. Det är kan i vissa fall vara finansiärens ekonomiavdelningen som hanterar återbetalning av medel.

Senast uppdaterad: