FAQ - internt

Hur byter jag medelsförvaltare på ett bidrag?

Hur du ska göra i systemet när du arbetar med förfrågningar (tex byte av medelsförvaltare, förlängning av dispositionstid) finns beskrivet i Förfrågningar. Öppnas i nytt fönster. Om du undrar över vad du skriva i beslutsfält eller vem på din myndighet som skapar beslutsmötet du ska använda och hur dessa namnges, fråga en kollega eller din närmsta chef.

Sökande vill byta medelsförvaltare fast kontraktet inte har signerats?

Om den sökande hör av sig och vill byta medelsförvaltare så fort beslutet om beviljande har publicerats så ska varken sökande eller medelsförvaltare signera godkännande av villkor. Den sökande ska istället direkt initiera en förfrågan om byte av medelsförvaltare.

Hur kontrollerar jag om min granskare har tackat ja till arvode?

Vid fliken Arvodessammanfattning i respektive beredningsgrupp kan ni kontrollera om granskaren har angett sin betalningsinformation, om denne önskar arvode för beredningsgruppen eller om passfoto behövs. Läs mer i Administrera arvoden. Öppnas i nytt fönster.

Medelsförvaltaren signerade ansökan med ett "nekande", det var fel, hur gör vi nu?

Hantering av ansökningar/skissansökningar som inte signerats av sökande/medelsförvaltare eller signerats fel av medelsförvaltaren, hanteras på olika sätt beroende på vart i processen ansökan befinner sig och vad handläggaren själv vill med ansökan. Öppna pdf filen för instruktioner Pdf, 319.8 kB, öppnas i nytt fönster. för hur du ska göra i systemet i just det läge du befinner dig i. Observera dock att detta endast gäller systembeskrivning. Din myndighet kan ha specifika direktiv för hur detta ska hanteras verksamhetsmässigt.

Hur kontrollerar jag om en ansökan är signerad av medelsförvaltaren?

Kontrollera signering Öppnas i nytt fönster. visar vart i ECM du kontrollerar signeringen. De efterföljande delarna i Administrera ansökningar Öppnas i nytt fönster. handlar om olika funktioner för ansökningar som att avvisa osignerade ansökningar, öppna för komplettering eller byta söknyckel.

Jag ska godkänna ett yttrande men systemet säger att jag saknar jävsregistrering?

Jävshanteringen har gjorts mer stringent i Prisma för ordförande/vice ordförande och handläggare/forskningssekreterare, vilket:

  1. Forskningssekreterare/handläggare kan inte godkänna yttranden utan att ha anmält jäv på alla ansökningar i gruppen (görs på sidan Alla ansökningar), och kan inte godkänna yttranden där de är jäviga. Är ni interna användare som inte har anmält jäv måste ni göra det nu om ni ska godkänna yttranden.
  2. Ordförande och vice ordförande kan inte klarmarkera yttranden där de är jäviga och kan inte klarmarkera alls om inte jävsanmälan för ansökan är inskickad

Jag kan inte öppna ansökan för komplettering

Kontrollera att du är handläggare för ansökansärendet och att du ingår i beredningsgruppen. Först då kan du öppna ansökan för komplettering.

Vad betyder frågetecknen på ärendekortet?

Frågetecknen (blått frågetecken i rund ring) uppkommer när det inte går att fastställa signering, tex ett godkännande av villkor är inte ännu signerat. Eller det är ännu inte publicerat för signering.

Senast uppdaterad: