Sökkriterier i moduler

När du gör en sökning i en modul varierar sökriterierna för de olika modulerna. Nedan listas vilka sökkriterier som gäller i respektive modul och de kolumner som söks igenom för de olika typerna av ärenden och objekt:

Utlysningar

Diarienummer, Titel, Beskrivning, Titel (Eng), Beskrivning (Eng), Kortnamn,
Modifierat av, Publicerad av.

Ansökan

Diarienummer, Titel, Beskrivning, Hemvist, Kompletteringsdatum, Önskat projektstart- och slutdatum, Registreringsdatum av ansökan i Prisma Portalen, Modifierat av.

Bidragsform (Mall)

Titel, Beskrivning, Titel (Eng), Beskrivning (Eng), Kortnamn, Modifierat av.

Bidragsform
(paket)

Titel, Beskrivning, Titel (Eng), Beskrivning (Eng), Kortnamn, Bidragsformsspecifika villkor Sv, Bidragsformsspecifika villkor Eng, Modifierat av.

Inriktning (Mall)

Titel, Beskrivning, Titel (Eng), Beskrivning (Eng), Kortnamn, Modifierat av.

Inriktning (paket)

Titel, Beskrivning, Titel (Eng), Beskrivning (Eng), Kortnamn, Modifierat av.

Beredningsgrupp (Mall)

Titel, Beskrivning, Titel (Eng), Beskrivning (Eng), Kortnamn, Modifierat av.

Beredningsgrupp
(paket)

Titel, Beskrivning, Titel (Eng), Beskrivning (Eng), Kortnamn, Beredningsgrupp giltig från- och tilldatum (gäller fria BG), Modifierat av.

Återrapporterings-omgång

Titel, Beskrivning, Publicerad av, Modifierat av.

Beslutsmöte

Titel, Beskrivning, Beslutsnummer, Protokollnummer, Protokollsnotering, Modifierat av.

Senast uppdaterad: