Prisma användarstöd logga

Idag-arean

Idag-arean är startsidan i Prisma ECM. Den innehåller genvägar till ärenden/objekt i form av moduler, en trädstruktur för dokument samt menyer och funktioner.

Allmänt om Idag-arean

Det finns tre huvudsakliga ytor på Idag-arean

(A) Menyraden

(B) Trädstrukturen


(C) Huvudfönstret

I menyraden finns en genväg till Idag-arean, rullgardinsmenyer för olika funktioner till vänster och ett fält med funktionsknappar längst ut till höger.

Innehåller dokumentmappar (gula) där du kan ladda upp dokument för eget bruk (Mina dokument) eller för att dela med andra (Offentliga dokument). Här hittar du även smarta sökmappar (bruna). ​

I huvudfönstret visas de moduler du har lagt till på Idag-arean. Varje modul listar olika typer av ärenden och objekt, till exempel ansökningar, utlysningar eller beredningsgrupper. I modulen Uppgifter kan du se om du har uppgifter att utföra i Prisma ECM. 

Menyraden

Menyraden innehåller bland annat hemikonen, rullgardinsmenyer, sökfunktion, inställningar och hjälpfunktion

Hemikonen finns alltid på samma plats oavsett hur du navigerar i Prisma ECM. Genom att klicka på hemikonen kommer du tillbaka till startsidan med Idag-arean.

(A) Rullgardins-
menyer

Innehåller de olika valen för att exempelvis söka ut ärenden, skapa rapporter och skapa nya objekt. Vilka val som finns tillgängliga beror på vilka behörigheter du har tilldelats.

- Ny skapar ärende, utlysningar, beslutsinstanser med mera.
- Platinasök är en sökfunktion som kommer som standard med Platina (Prisma ECM).
- Inställningar för olika administrativa inställningar (begränsad behörighet).
- Sök och Rapporter är en specialanpassad sökfunktion för finansiärernas verksamhet.
- Portal innehåller en länk till Prisma portal.
- Support innehåller en länk till det interna användarstödet för Prisma ECM.

(B) Sökfält

Söker bland diarieförda ärenden, ärenden, dokument och handlingar i diariet. 

Aktiverar en dialogruta för sökning och sökträffar.

Listar nyligen visade dokument, handlingar, ärenden, diarieförda ärenden, möten och dina favoriter i separat dialogruta. Det finns även ett fält med dina favoritsökningar. 

Hanterar moduler och användarinställningar som rör Idag-arean. Det finns tre flikar:

- Startsidan där du kan ange vilka moduler du vill ska vara synliga på Idag-arean.
- Användarinställningar där du kan ange språk.
- Senast visade där du kan ställa in vilka typer av nyligen visadae ärenden/objekt som du vill ska vara synliga. 

Visar systemets olika processer.

Här lägger du till och hanterar favoriter, till exempel ett visst möte eller en beredingsgrupp du lagt till. 

Platinas standard-manual. Den innehåller endast grundinformation om funktionerna i Platina, inte de anpassningar som Forte, Formas och Vetenskapsrådet har gjort.

Knappen visas endast då ett eller flera arbetsdokument checkats ut. Den öppnar ett fönster med en lista över utcheckade dokument.

Läs mer om hur du söker via sökfältet i Söka på Idag-arean.

Trädstrukturen

Del av Idag-arean med trädstrukturen till vänster

Till vänster på Idag-arean visas en trädstruktur med en mapp för dina egna dokument. Mappen för offentliga dokument delas med andra användare.

I trädstrukturen kan du bland annat lägga till undermappar, ladda upp dokument och lägga bevakningar på respektive mapp.

Du kan dölja trädstrukturen genom att klicka på pilen (A) i avskiljaren mellan trädstrukturen och huvudfönstret.

Huvudfönstret

Huvudfönster med en modul som har minimerats för att spara utrymme

Innehållet i huvudfönstet anpassar du genom att lägga till de moduler du behöver för att arbeta effektivt. Har du fler moduler kan du skrolla i huvudfönstret för att på så sätt se innehållet i de olika modulerna (A). Väljer du att minimera en modul hamnar den längst ned i huvudfönstret (B).

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.