Idag-arean

Idag-arean är startsidan i Prisma ECM. Den innehåller genvägar till ärenden/objekt i form av moduler, en trädstruktur för dokument samt menyer och funktioner.

Allmänt om Idag-arean

Det finns tre huvudsakliga ytor på Idag-arean

(A) Menyraden

I menyraden finns en genväg till Idag-arean, rullgardinsmenyer för olika funktioner till vänster och ett fält med funktionsknappar längst ut till höger.

(B) Trädstrukturen

Innehåller dokumentmappar där du kan ladda upp dokument för eget bruk (Mina dokument) eller för att dela med andra (Offentliga dokument). Här hittar du även smarta sökmappar. ​

(C) Huvudfönstret

I huvudfönstret visas de moduler du har lagt till på Idag-arean. Varje modul listar olika typer av ärenden och objekt, till exempel ansökningar, utlysningar eller beredningsgrupper. I modulen Uppgifter kan du se om du har uppgifter att utföra i Prisma ECM. 

Menyraden

Menyraden innehåller bland annat logotyp, rullgardinsmenyer, sökfunktion, inställningar och hjälpfunktion

Respektive finansiärs logotyp finns alltid på samma plats i menyraden oavsett var du navigerar i Prisma ECM. Genom att klicka på logotypen kommer du tillbaka till startsidan med Idag-arean.

(A) Rullgardins-
menyer

Innehåller de olika valen för att exempelvis söka ut ärenden, skapa rapporter och skapa nya objekt. Vilka val som finns tillgängliga beror på vilka behörigheter du har tilldelats.

  • Ny skapar ärende, utlysningar, beslutsinstanser med mera.
  • Platinasök är en sökfunktion som kommer som standard med Platina (Prisma ECM).
  • Inställningar för olika administrativa inställningar (begränsad behörighet).
  • Sök och Rapporter är en specialanpassad sökfunktion för finansiärernas verksamhet.
  • Portal innehåller en länk till Prisma portal.
  • Support innehåller en länk till det interna användarstödet för Prisma ECM.

(B) Sökfält
och funktioner

Villkor i sökfältet söker bland diarieförda ärenden, ärenden, dokument och handlingar i diariet. 

Aktiverar en dialogruta för sökning och sökträffar.

Listar nyligen visade dokument, handlingar, ärenden, diarieförda ärenden, möten och dina favoriter i separat dialogruta. Det finns även ett fält med dina favoritsökningar. 

Hanterar moduler och användarinställningar som rör Idag-arean. Det finns tre flikar:

  • Startsidan där du anger vilka moduler du vill ska vara visas på Idag-arean.
  • Användarinställningar där du kan ange språk.
  • Senast visade där du kan ställa in vilka typer av nyligen visade ärenden/objekt som du vill ska vara synliga. 

Visar systemets olika processer.

Här lägger du till och hanterar dina favoriter, till exempel ett möte eller en beredningsgrupp. 

Platinas standard-manual som endast innehåller grundinformation om funktionerna i Platina, inte de anpassningar som respektive finansiär har gjort.

Visar alla utcheckade arbetsdokument. Ikonen är endast synlig när ett eller flera arbetsdokument är utcheckade.

Trädstrukturen

Idag-arean med trädstrukturen till vänster

Till vänster på Idag-arean visas en trädstruktur med en mapp för dina egna dokument. Mappen för offentliga dokument delas med andra användare. I trädstrukturen kan du bland annat lägga till undermappar, ladda upp dokument och lägga bevakningar på respektive mapp.

Du kan dölja trädstrukturen genom att klicka på pilen (A) i avskiljaren mellan trädstrukturen och huvudfönstret.

Huvudfönstret

Huvudfönster med moduler som har minimerats för att spara utrymme

Innehållet i huvudfönstet anpassar du genom att lägga till de moduler du behöver för att arbeta effektivt. Har du fler moduler kan du skrolla i huvudfönstret för att på så sätt se innehållet i de olika modulerna (A). Väljer du att minimera en modul hamnar den längst ned i huvudfönstret (B).

Senast uppdaterad: