Smart sökmapp för påminnelser

Den smarta sökmappen Påminnelser är ett alternativt arbetssätt till att hantera påminnelser i modulen Påminnelser.

Skapa smart sökmapp för påminnelser

Skapa en smart sökmapp för påminnelser i trädstrukturen

Den smarta sökmappen skapas på ditt personliga konto i Prisma ECM.

  1. Markera toppnivån i trädstrukturen (ikonen för användare).
  2. Klicka på Alternativ (A).
  3. Välj Skapa ny smart mapp (B).
  4. Välj Sökmapp i Mapptyp (C).
  5. Klicka på Skapade påminnelser (D) i Tillgängliga mallar.
  6. Ange namn på mappen i Namn (E).
  7. Klicka på Spara och stäng (F).

Öppna ärende eller objekt från den smarta sökmappen

Öppna kort från den smarta sökmappen för påminnelser

  1. Klicka på den smarta sökmappen Påminnelser (A).
  2. Dubbelklicka på ikonen för ärende/objekt (B).

(C)

I den smarta sökmappen för påminnelser listas även de personer som du har skickat påminnelser till.

(D)

Genom att dubbelklicka på ikonen till vänster om ikonen för ärende/objekt kan du öppna ärende/objekt på toppnivån.

(E)

Kolumnen Utfört datum innehåller det datum då du tog bort påminnelsen.

Senast uppdaterad: