Prisma användarstöd logga

Kortkommandon

Det finns ett antal kortkommandon i Prisma ECM som är bra att känna till. Dessa kan användas genomgående i systemet.

Allmänna kommandon

Du kan förflytta markören mellan olika fält med hjälp av TAB-tangenten.

Genom att hålla ned knappen ALT på tangentbordet aktiverar du olika snabbkommandon. En understruken bokstav på en knapp visar att det går att använda ett kortkommando.

Exempel på knappar med kortkommando i ett ärendekort

ALT+O

ALT+A

ALT+V

ALT+U

OK, sparar och stänger ett ärendekort/objekt.

Avbryt, avbryter och stänger ett ärendekort/objekt, inga ändringar sparas.

Verkställ, sparar och lämnar ett ärendekort/objekt öppet för vidare registrering.

Dublicera, duplicerar aktuellt ärendekort/objekt.

Kortkommandon för sökning

I sökformulär kan du använda följande kommandon för att förenkla arbetet:

ALT+S

ALT+R

startar en sökning i sökfönster.

rensar sökfälten så att du kan skriva in nya sökvillkor i sökfönster.

Om du anger sökvillkor i endast ett sökfält kan du starta sökningen direkt genom att trycka Enter.

Kortkommandon för datumfält

I samtliga datumfält kan du förenkla datum och därefter trycka TAB för att datumet ska bli komplett. Datumet antar alltid formen ÅÅÅÅ-MM-DD.

Exempel på förenklingar vid inskrivning av datum:

d

10

0410

+20

-20

Fyller datumfältet med dagens datum.

Fyller datumfältet med den tionde i innevarande månad och år.

Fyller datumfältet med den tionde april i innevarande år.

Sätter ett datum 20 dagar framåt i tiden från dagens datum.

Sätter ett datum 20 dagar bakåt i tiden från dagens datum.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

  • På grund av en systemuppdatering kan det förekomma störningar i Prisma klockan 16:30-18:00 torsdagen den 2 december. 2021-12-02 09:01

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.