Kortkommandon

Det finns ett antal kortkommandon i Prisma ECM som är bra att känna till. Dessa kan användas genomgående i systemet.

Allmänna kommandon

Du kan förflytta markören mellan olika fält med hjälp av TAB-tangenten.

Genom att hålla ned knappen ALT på tangentbordet aktiverar du olika snabbkommandon. En understruken bokstav på en knapp visar att det går att använda ett kortkommando.

Exempel på knappar med kortkommando i ett ärendekort

ALT+U

Duplicera, duplicerar aktuellt ärendekort/objekt.

ALT+S

Spara och stäng, sparar och stänger ett ärendekort/objekt.

ALT+A

Avbryt, avbryter och stänger ett ärendekort/objekt, inga ändringar sparas.

ALT+V

Verkställ, sparar och lämnar ett ärendekort/objekt öppet för vidare registrering.

Kortkommandon i sökformulär

ALT+S

startar sökning i ett sökformulär.

ALT+R

rensar sökfälten så att du kan skriva in nya sökvillkor i sökfönster.

Om du anger sökvillkor i endast ett sökfält kan du starta sökningen direkt genom att trycka ENTER.

Kortkommandon för datumfält

I samtliga datumfält kan du förenkla datum och därefter trycka TAB för att datumet ska bli komplett. Datumet antar alltid formen ÅÅÅÅ-MM-DD.

Exempel på förenklingar vid inskrivning av datum:

d

Fyller datumfältet med dagens datum.

10

Fyller datumfältet med den tionde i innevarande månad och år.

0410

Fyller datumfältet med den tionde april i innevarande år.

+20

Sätter ett datum 20 dagar framåt i tiden från dagens datum.

-20

Sätter ett datum 20 dagar bakåt i tiden från dagens datum.

Senast uppdaterad: