Påminnelser

Du kan använda funktionen för påminnelser för att påminna både dig själv och andra om tidsbestämda händelser i Prisma ECM. En överblick över de påminnelser som finns i systemet visas i modulen Påminnelser på Idag-arean. I den smarta sökmappen Påminnelser får du också en överblick över dina påminnelser.

Detta avsnitt beskriver inte påminnelser som sätts vid förlängning av signeringsperiod.

Skapa påminnelse från modul

Påminnelse för ansökan via modul på Idag-arean

info-symbol

Du måste ange dig själv som medlem för att ta del av påminnelsen i modulen Påminnelser. För övriga medlemmar visas påminnelsen i modulen Påminnelser på respektive medlems Idag-area.

 1. Högerklicka på raden för ett ärende eller ett objekt i en modul (A).
 2. Välj Påminnelser (B).
 3. Ange Titel och Påminnelsedatum för påminnelsen (C).
 4. Ange vilken typ av medlem som ska ta del av påminnelsen och personnamn eller gruppens namn (D).
 5. Klicka på Sök (E).
 6. Dubbelklicka på medlem eller grupp som ska ta del av påminnelsen (F).
 7. Klicka på Spara och stäng (G).
info-symbol

Du kan även öppna påminnelskortet via trädstrukturen i det aktuella ärendet/objektet.

Hantera flera påminnelser på samma ärende eller objekt

Exempel på fler påminnelser och hur dessa hanteras

 1. Öppna påminnelsekortet för ett ärende/objekt via Påminnelse-modulen.
 2. Klicka på Ny (A).
 3. Ange uppgifter för den nya påminnelsen (B).
 4. Klicka Verkställ (C) och lägg in ytterligare påminnelser.
 5. Klicka på en påminnelse i listan (D).
 6. Klicka på Ta bort (E) eller uppdatera påminnelsen.
 7. Klicka Spara och stäng (F).
info-symbol

Samtliga påminnelser för ärendet/objektet listas i Påminnelser till vänster i påminnelsekortet.

Skapa personlig påminnelse

Skapa personlig påminnelse via trädstrukturen på Idag-arean

 1. Högerklicka på ikonen för inloggad person (A).
 2. Välj Påminnelser i rullgardinsmenyn (B).
 3. Ange Titel och Påminnelsedatum för påminnelsen (C).
 4. Sök fram medlemmar som ska ta del av påminnelsen, inklusive dig själv (D).
 5. Dubbelklicka på den medlem som ska ta del av påminnelsen så att den hamnar i sektionen för tillagda medlemmar (E).
 6. Klicka Spara och stäng (F).

Modulen påminnelser på Idag-arean

Modulen påminnelser med exempel

Modulen Påminnelser på Idag-arean samlar samtliga påminnelser där du är medlem, oavsett om påminnelsen är kopplad till ärende/objekt, dokument eller om den är personlig.

 1. Ange vilka påminnelser du vill ska visas med rullgardinsmenyn Visar (Alla påminnelser) (A).
 2. Ange under vilken period du vill se påminnelser med rullgardinsmenyn Intervall (1 månad) (B).

Typ

Kolumnen visar påminnelsetyp: personlig (C), objekt, till exempel beredningsgrupp (D) och ärende (E).

Påminnelsedatum

Kolumnen visar datumet för påminnelsen. Med hjälp av den ikonen för radera (F) kan du ta bort påminnelsen.

Senast uppdaterad: