Prisma användarstöd logga

Påminnelser

Du kan använda funktionen för påminnelser för att påminna både dig själv och andra om tidsbestämda händelser i Prisma ECM. En överblick över de påminnelser som finns i systemet visas i modulen Påminnelser på Idag-arean. I den smarta sökmappen Påminnelser får du också en överblick över dina påminnelser.

Detta avsnitt beskriver inte påminnelser som sätts vid förlängning av signeringsperiod.

Skapa påminnelse från modul

Påminnelse för ansökan

Du måste ange dig själv som medlem för att ta del av påminnelsen i modulen Påminnelser. För övriga medlemmar visas påminnelsen i modulen Påminnelser på respektive medlems Idag-area.

 1. Högerklicka på raden för ett ärende eller ett objekt i en modul (A).
 2. Välj Påminnelser (B).
 3. Ange Titel och Påminnelsedatum för påminnelsen (C).
 4. Ange typ av medlem som ska ta del av påminnelsen samt ange ett personnamn eller gruppens namn (D).
 5. Klicka på Sök (E).
 6. Dubbelklicka på medlem eller grupp som ska ta del av påminnelsen (F).
 7. Klicka på OK (G).

Samtliga påminnelser för ärendet/objektet listas i Påminnelser till vänster i påminnelsekortet.

Exempel på skapad påminnelse (ansökan)

Läs mer om påminnelser som skapas på ansökanskortet i Påmminnelse på ansökanskort.

Hantera flera påminnelser på samma ärende eller objekt

Exempel på fler påminnelser (beredningsgrupp)

 1. Öppna påminnelsekortet för ett ärende/objekt via Påminnelse-modulen.
 2. Klicka på Ny (A).
 3. Ange uppgifter för den nya påminnelsen (B).
 4. Klicka Verkställ (C) och lägg in ytterligare påminnelser.
 5. Klicka på en påminnelse i listan (D).
 6. Klicka på Ta bort (E) eller uppdatera påminnelsen.
 7. Klicka OK (F).

 Du kan även öppna påminnelskortet från det aktuella ärendet/objektet, till exempel i modulen Beredningsgrupper.

Skapa personlig påminnelse

Skapa personlig påminnelse via trädstrukturen på Idag-arean

Kom ihåg att ange dig själv som medlem för att ta del av påminnelsen. 

 1. Högerklicka på ikonen för inloggad person (A).
 2. Välj Påminnelser i rullgardinsmenyn (B).
 3. Ange Titel och Påminnelsedatum för påminnelsen (C).
 4. Sök fram medlemmar som ska ta del av påminnelsen (D).
 5. Dubbelklicka på den eller de medlemmar som ska ta del av påminnelsen (E).
 6. Klicka OK (F).

Skapa personlig påminnelse

Modulen påminnelser på Idag-arean

Modulen påminnelser med exempel

Modulen Påminnelser på Idag-arean samlar samtliga påminnelser där du är medlem, oavsett om påminnelsen är kopplade till ärende/objekt, dokument eller om den är personlig.

 1. Ange vilka påminnelser du vill ska visas med rullgardinsmenyn Visar (Alla påminnelser) (A).
 2. Ange under vilken period du vill se påminnelser med rullgardinsmenyn Intervall (1 månad) (B).

Typ

Kolumnen visar påminnelsetyp: ärende (C), personlig (D) och objekt (till exempel beredningsgrupp) (E).

Påminnelsedatum

Kolumnen visar datumet för påminnelsen. Med hjälp av den grå kryssknappen (F) kan du ta bort påminnelsen.

Läs mer om påminnelser i den smarta sökmappen i Smart sökmapp för påminnelser.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.