Anteckningar

Anteckningar kan skapas på alla ärenden/objekt i Prisma ECM, men här listar systemet även händelser på ärendet eller objektet.

Allmänt om anteckningar 

Fliken Anteckningar på ansökanskort

Både ärende-/objektkort har fliken Anteckningar i fliknivå två (A), fliken Egenskaper, fliknivå ett. På fliken Anteckningar skapar Prisma ECM automatiskt anteckningar när en uppdatering av ärendet sker (B).

info-symbol

Du kan visa listan över anteckningar både på ärendekortet och via modulen för ärenden.

Skapa egen anteckning

En egen anteckning kan skapas via en modul på Idag-arean

 1. Högerklicka på raden med ärendet/objektet du vill skapa en egen anteckning på (A) i modulen.
 2. Välj Anteckningar (B).
 3. Klicka på Ny (C).
 4. Skriv en anteckning (D)
 5. Klicka på Spara och stäng (E).
info-symbol

När du öppnar fönstret för anteckningar från en modul kan du även söka i listan över anteckningar.

Ta bort eller uppdatera egen anteckning

Exempel på befintlig egen anteckning som kan tas bort eller uppdateras

Du kan endast ta bort och uppdatera anteckningar du själv har skapat. Systemgenererade anteckningar fungerar som logg för ärendet och går inte att ta bort eller uppdatera manuellt.

 1. Öppna ärendet/objektet du vill skapa en uppdatera eller ta bort en anteckning på.
 2. Klicka på fliken Anteckningar (A).
 3. Markera anteckningen du vill uppdatera eller ta bort (B).
 4. Klicka på Ta bort (C).
  Alternativt:
  Uppdatera texten och klicka på Uppdatera (D).
 5. Klicka på Spara och stäng (E).

Senast uppdaterad: