Prisma användarstöd logga

Anteckningar

Anteckningar kan skrivas på alla ärenden/objekt i Prisma ECM, men används även av systemet för att logga händelser på ärendet eller objektet.

Avsnittet beskriver inte hantering av tjänsteanteckningar.


Allmänt om anteckningar 

Fliken Anteckningar på ansökanskort

Både ärende-/objektkort har fliken Anteckningar i fliknivå två (A), på fliken Egenskaper i fliknivå ett. På fliken Anteckningar skapar Prisma ECM automatiskt anteckningar när en uppdatering av ärendet sker, som ska framgå i ärendets logg (B). Du kan även lägga till egna anteckningar, både i ärende-/objektkortet och via någon av modulerna (C).

En anteckning av denna typ tillhör ärendet, du kan ta bort de du själv lagt till. En tjänsteanteckning diarieförs som en egen handling.

Läs mer om tjänsteanteckningar i Diarieför handling.

Öppna anteckningsfönster från modul

Skapa ny anteckning

Skapa ny anteckning

  1. Högerklicka på raden med ärendet/objektet du vill skapa en ny anteckning på (A).
  2. Välj Anteckningar (B).
  3. Skriv en anteckning (C)
  4. Klicka på OK (D).

Ändra eller ta bort anteckning

Öppna anteckningsfönster från modul

Om du har många anteckningar kan du ange ett sökord och söka fram anteckningen du vill ändra eller ta bort.

  1. Högerklicka på raden med ärendet/objektet du vill skapa en ny anteckning på (A).
  2. Välj Anteckningar (B).
  3. Markera anteckningen du vill ändra eller ta bort (C)
  4. Ändra texten (D) eller klicka på Ta bort (E).
  5. Klicka på OK (F).

Du kan endast redigera och ta bort anteckningar du själv har skapat. Systemgenererade anteckningar fungerar som logg för ärendet och kan inte uppdateras eller tas bort.

Ändra eller ta bort anteckning

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.