Ärende-/ansökanskort

Ärendekortet används i för olika ärendetyper, ett exempel är ansökan. Informationen hanteras i ett fliksystem som är gemensamt för samtliga ärendekort. Ansökanskortet har kompletterats med ytterligare flikar för att kunna hantera den ansökningsspecifika informationen.

Fliken Egenskaper (ansökan)

Ansökanskort

När ansökanskortet öppnas visas fliken Egenskaper som standard. Informationen är uppdelad i olika sektioner på ansökanskortet:

(A)

Visar diarienummer, registreringsdatum (datumet då ansökan registrerades i Prisma ECM) samt status och tillkomst. Uppgifter för klassificering och beskrivning av ansökan hämtas från Prisma portal.

(B)

Utgör fliknivå två på ansökanskortet och ger en sammanfattning av ansökningsinformationen.

(C)

Visar vilka intressenter som finns på ansökan: sökande, medverkande och medelsförvaltare.

(D)

Samtliga ärenden i Prisma ECM måste ha en handläggare.

(E)

Öppnar ansökningsformuläret i Prisma portal.

Förutom fliken Grunddata finns ett antal övriga flikar i fliknivå två på ansökanskortet:

Påminnelser

Översikt över befintliga påminnelser.

Anteckningar

Anteckningar som lagts till manuellt av en användare eller automatiskt av systemet.

Ansökningsdata

Visar ansökningens söknycklar och kopplingar till beredningsgrupper.

Klassificering

SCB-klassificering, samordningsområden och sektorkoder.

Förslag till beslut

Här samlas och redigeras förslag till beslut för ansökan.

Beslut

Här samlas samtliga beslut som har fattats för ansökan.

Utbetalningar

Här visas utbetalningsplanen för en beviljad ansökan.

Återrapportering

Här kan du se och bearbeta den återrapportering som finns kopplad till ansökan.

Signering

Här finns ansökans signerade handlingar.

Förfrågningar

Förfrågningar som initieras av projektledare eller medelsförvaltare via Prisma Portalen, eller av handläggaren via Prisma ECM.

Fliken Information (utlysning)

Fliken Information på ärendekortet för en Beredningsgrupp

Fliken Information på ett ärendekort innehåller:

(A) Trädstruktur

Ärendets dokumentmappar med Arbetsdokument och Handlingar samt eventuella smarta sökmappar.

(B) Översikt

Det kompletta ärendet med mappstruktur i fliken Översikt i huvudfönstret.

(C) Diarieförda
handlingar

Visar samtliga diarieförda handlingar på ärendet.

Fliken Relaterad information

Fliken Relaterad information med exempel på olika typer av information som kopplats till ärendet

Du kan koppla befintliga ärenden/objekt, handlingar och dokument i Prisma ECM till det aktuella ärendet i fliken Relaterad information. Du kan även lägga till sökvägar och ladda upp dokument från Utforskaren.

 1. Ange sökvillkor för att söka handlingar, ärenden/objekt och dokument i Prisma ECM (A).
 2. Klicka på Sök (B).
 3. Dubbelklicka på raden med informationen du vill lägga till.

Lägg till en webbadress:

 1. Ange ett namn för länken (C).
 2. Ange webbadressen (D).
 3. Klicka på Lägg till URL (E).

Ladda upp dokument:

 1. Klicka på Ladda upp objekt (F) för att öppna Utforskaren.
 2. Dubbelklicka på dokumentet/objektet i Utforskaren.
 3. Ange uppgifter för dokumentet i dokumentkortet som öppnas.
 4. Klicka på Spara och stäng i dokumentkortet.

Fliken Medlemmar

Fliken Medlemmar med exempel på ny medlem

Behörigheter för ärendet hanteras i fliken Medlemmar. Om du har behörighet på ärendet kan du lägga till nya medlemmar, det vill säga användare, och fördela rättigheter.

 1. Ange hela eller del av namnet på personen du vill lägga till (A).
 2. Tryck ENTER eller klicka på Sök (B).
 3. Dubbelklicka på namnet i sökresultatet för att lägga till användaren i listan Medlemmar (C).
 4. Ange vilka rättigheter användaren ska ha (D).
 5. Klicka på Spara och stäng (E).

L

Läsrättigheter, kan läsa informationen men inte ändra något

S

Skrivrättigheter, kan utföra ändringar på objektet

FK

Full kontroll, kan utföra ändringar och hantera rättigheter på objektet

Fliken Nyckelord

Med en fungerande ordlista används informationen på fliken Nyckelord för att underlätta vid sökningar. Funktionen används av vissa finansiärer och kräver då en specificerad ordlista som ligger till grund för funktionen. 

Fliken Remissblad

Exempel på et skapat remissblad

Funktionerna i fliken används för att få en sammanställning över ansökningar i exempelvis en Utlysning. Det måste finnas kopplade instanser för att funktionerna ska fungera fullt ut.

Fliken Aktiviteter

Lista över de aktiviteter du skapat på ärendet

På denna flik listas alla aktiviteter som har skapats på ärendet. Du kan se vem som är åtgärdsansvarig, måldatumet för när aktiviteten ska vara utförd och vilket datum aktiviteten utfördes. Du kan även skapa nya aktiviteter för ärendet.

Fliken Logg

Logg med exempel på sökresultat

Händelseloggen för ärendet presenteras i fallande ordning.

 1. Ange Händelsetyp för att filtrera en viss typ av händelser (A).
 2. Ange övriga sökvillkor om resultatet förväntas bli omfattande.
 3. Klicka på Sök (B).

Senast uppdaterad: