Prisma användarstöd logga

Ärende-/ansökanskort

Ärendekortet används i för olika ärendetyper, ett exempel är ansökan. Informationen hanteras i ett fliksystem som är gemensamt för samtliga ärendekort. Ansökanskortet har kompletterats med ytterligare flikar för att kunna hantera den ansökningsspecifika informationen.

Fliken Egenskaper (ansökan)

Ansökanskort

När ansökanskortet öppnas visas fliken Egenskaper som standard. Informationen är uppdelad i olika sektioner på ansökanskortet:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Visar diarienummer, registreringsdatum (datumet då ansökan registrerades i Prisma ECM) samt status och tillkomst. Uppgifter för klassificering och beskrivning av ansökan hämtas från Prisma portal.

Utgör fliknivå två på ansökanskortet och ger en sammanfattning av ansökningsinformationen.

Visar vilka intressenter som finns på ansökan: sökande, medverkande och medelsförvaltare.

Samtliga ärenden i Prisma ECM måste ha en handläggare.

Öppnar ansökningsformuläret i Prisma portal.

Förutom fliken Grunddata finns ett antal övriga flikar i fliknivå två på ansökanskortet:

Påminnelser

Anteckningar

Ansökningsdata

Klassificering

Förslag till beslut

Beslut

Utbetalningar

Återrapportering

Signering

Förfrågningar

Översikt över befintliga påminnelser.

Anteckningar som lagts till manuellt av en användare eller automatiskt av systemet.

Visar ansökningens söknycklar och kopplingar till beredningsgrupper.

SCB-klassificering, samordningsområden och sektorkoder.

Här samlas och redigeras förslag till beslut för ansökan.

Här samlas samtliga beslut som har fattats för ansökan.

Här visas utbetalningsplanen för en beviljad ansökan.

Här kan du se och bearbeta den återrapportering som finns kopplad till ansökan.

Här finns ansökans signerade handlingar.

Förfrågningar som initieras av projektledare eller medelsförvaltare via Prisma Portalen, eller av handläggaren via Prisma ECM.

Fliken Information

Fliken Information på Beredningsgrupp

Fliken Information på ett ärendekort innehåller:

(A) Trädstruktur

(B) Översikt

(C) Diarieförda
handlingar

Ärendets dokumentmappar med Arbetsdokument och Handlingar samt eventuella smarta sökmappar.

Det kompletta ärendet med mappstruktur i fliken Översikt i huvudfönstret.

Visar samtliga diarieförda handlingar på ärendet.

Fliken Relaterad information

Fliken Relaterad information med exempel

Du kan koppla befintliga ärenden/objekt, handlingar och dokument i Prisma ECM till det aktuella ärendet i fliken Relaterad information. Du kan även lägga till sökvägar och ladda upp dokument från Utforskaren.

 1. Ange i vilken modul sökningen ska ske (A).
 2. Ange sökvillkor för att söka handlingar, ärenden/objekt och dokument i Prisma ECM (B).
 3. Klicka på Sök (C).
 4. Dubbelklicka på objektet.

Lägg till en webbadress:

 1. Ange ett namn för länken (D).
 2. Ange webbadressen (E).
 3. Klicka på Lägg till URL (F).

Ladda upp dokument:

 1. Klicka på Ladda upp objekt (G) för att öppna Utforskaren.
 2. Dubbelklicka på dokumentet/objektet i Utforskaren.
 3. Ange uppgifter för dokumentet i dokumentkortet som öppnas.
 4. Klicka på OK.

Läs mer om att koppla dokument till relaterad information i Handlingskort.

Fliken Medlemmar

Fliken Medlemmar med exempel på ny medlem

Behörigheter för ärendet hanteras i fliken Medlemmar. Om du har behörighet på ärendet kan du lägga till nya medlemmar (användare) och fördela rättigheter.

 1. Ange hela eller del av namnet på personen du vill lägga till (A).
 2. Klicka på Sök (B).
 3. Dubbelklicka på namnet i sökresultatet för att lägga till användaren i listan Medlemmar.
 4. Ange vilka rättigheter användaren ska ha (C).
 5. Klicka på OK (D).

L
S
FK

Läsrättigheter, kan läsa informationen men inte ändra något
Skrivrättigheter, kan utföra ändringar på objektet
Full kontroll, kan utföra ändringar och hantera rättigheter på objektet

Fliken Nyckelord

I Prisma ECM på VR saknas den ordlista som ligger till grund för funktionen. Med en fungerande ordlista används informationen på fliken Nyckelord för att underlätta vid sökningar.

Fliken Remissblad

Fliken används för att få en sammanställning över ansökningar i en Utlysning till exempel.

Du kan markera fler instanser samtidigt genom att hålla ned Shift-tangenten.

 1. Ange Remissdatum och Önskat svarsdatum.
 2. Markera den/de instanser du vill skicka remissen till,
 3. Klicka på Verkställ för att aktivera utskriftsknappen.
 4. Klicka på utskriftsknappen.

Fliken Aktiviteter

På denna flik listas alla aktiviteter som har skapats på ärendet. Du kan se vem som är åtgärdsansvarig, måldatumet och vilket datum aktiviteten utfördes. Du kan även skapa nya aktiviteter för ärendet.

Läs mer om hur du kan skapa en "att-göra-lista" i Aktiviteter.

Fliken Logg

Logg med exempel på sökresultat

Händelseloggen för ärendet presenteras i fallande ordning.

 1. Ange Händelsetyp för att filtrera en viss typ av händelser (A).
 2. Ange övriga sökvillkor om resultatet förväntas bli omfattande.
 3. Klicka på Sök (B).
 4. Klicka på Mer information (knappen med tre punkter) (C) där den förekommer.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

 • På grund av en systemuppdatering kan det förekomma störningar i Prisma klockan 16:30-18:00 torsdagen den 2 december. 2021-12-02 09:01

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.