Aktiviteter

I fliken Aktiviteter kan du skapa uppgifter som ska åtgärdas för ett objekt, till exempel ett ärende eller en ansökan. En aktivitet kopplas till olika objekt och utgör en form av "att-göra-lista" för objektet. Aktiviteten genererar även en påminnelse som listas i det aktuella objektets flik Påminnelser.

Skapa aktivitet

Skapa en eller flera aktiviteter

Alla åtgärdsansvariga får tillgång till hela listan över aktiviteter på objektet.

 1. Högerklicka på en rad i den aktuella modulen.
 2. Välj Aktiviteter (A) för att öppna dialogrutan för aktiviteter.
 3. Ange Uppgift (B), Måldatum (C) och Åtgärdsansvarig (D) för aktiviteten.
 4. Klicka på Spara (E).

Uppdatera status för aktivitet

Återrapportera och uppdatera status för en aktivitet

info-symbol

Om statusen för aktiviteten är slutförd kan du markera kryssrutan direkt på den aktuella raden. Status ändras då till 100%.

 1. Klicka på fliken Aktiviteter (A) på det aktuella objektets kort.
 2. Klicka på raden för en aktivitet i listan (B) så att den markeras.
 3. Ange en beskrivning i Återrapportering (C) och uppdatera procentsatsen i Status.
  Alternativt, om aktiviteten är slutförd:
  Markera kryssrutan i kolumnen Utför på den aktuella raden (D).
 4. Klicka på Spara (E).

Ta bort aktivitetet

Raden för en aktivitet kan tas bort på två sätt

info-symbol

Snabbast tar du bort raden för en aktivitet genom att klicka på ikonen i kolumnen Ta bort.

 1. Klicka på fliken Aktiviteter (A) på det aktuella objektets kort.
 2. Klicka på raden för en aktivitet i listan (B) så att den markeras.
 3. Klicka på Ta bort (C).
  Alternativt:
  Klicka på ikonen i kolumnen Ta bort på den aktuella raden (D).
 4. Klicka på OK (E).
 5. Klicka på Spara (F).

Senast uppdaterad: