Prisma användarstöd logga

Aktiviteter

Aktiviteter är uppgifter som ska åtgärdas. En aktivitet kopplas till olika objekt och utgör en form av "att-göra-lista" för objektet.

Skapa aktivitet

Skapa en eller flera aktiviteter

Alla åtgärdsansvariga får tillgång till listan över aktiviteter på objektet.

 1. Högerklicka på ett objekt i en modul (A).
 2. Välj Aktiviteter (B) för att öppna dialogrutan för aktiviteter.
 3. Ange Uppgift (C), Måldatum (D) och Åtgärdsansvarig (E) för aktiviteten.
 4. Klicka på Spara (F).
 5. Klicka på Ny (G) för att skapa ytterligare aktiviteter.
 6. Stäng dialogfönstret med krysset i dialogfönstrets övre högra hörn (H).

Hantera och ta bort aktivitet

Återrapportera eller ta bort aktivitet

Den som är åtgärdsansvarig för aktiviteten använder sig av fälten Återrapportering och Status.

 1. Öppna dialogrutan för aktiviteter.
 2. Markera en aktivitet i listan (A).
 3. Ange en beskrivning i Återrapportering (B) och uppdatera procentsatsen i Status.
  Alternativt:
  Klicka på Ta bort (C).
 4. Klicka på Spara (D).
 5. Stäng dialogfönstret med krysset i dialogfönstrets övre högra hörn (E).

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.