Prisma användarstöd logga

Skicka objekt

Alla typer av objekt (ärende, handling, dokument etc) kan skickas på remiss i form av en uppgift till en annan användare i Prisma ECM.

Skicka objekt på remiss

Skicka ett objekt till en annan användare i Prisma, i bildens exempel skickas en beredningsgrupp

Ett skickat objekt visas i mottagarens Uppgifts-modul. Skickas objektet via e-post innehåller e-postmeddelandet en länk till objektet.

 1. Välj en modul.
 2. Högerklicka på ett objekt i listan.
 3. Välj Skicka till (A) för att öppna dialogfönstret enligt bilden nedan.
 4. Sök fram grupp eller person som objektet ska skickas till (B) och dubbelklicka för att
  lägga till i Tillagda medlemmar (C).
 5. Skriv ett meddelande i Meddelande (D).
 6. Markera Begär svar om du vill att mottagaren ska svara (E).
 7. Klicka på Skicka (F).

Svara på remiss om skickat objekt

Knappen Skicka i modulen Uppgifter

Om användaren har begärt svar när objektet skickades, syns knappen Svara i listan över uppgifter. Om inget svar har begärts visas istället knappen OK för att meddela att du har sett remissen

 1. Öppna modulen Uppgifter (A).
 2. Klicka på knappen Svara (B) för att öppna dialogfönstret för svar.
 3. Ange svar i Meddelande (C).
 4. Klicka på Skicka svar (D).

Dialogfönster för svar

Acceptera svar om skickat objekt

Acceptera svar på remiss/skickat objekt

Knappen OK kan användas för att bekräfta att du fått ett skickat objekt eller att du accepterat ett svar om ett skickat objekt.

 1. Öppna modulen Uppgifter (A).
 2. Klicka på knappen OK (B) för att acceptera remissvaret eller bekräfta att du sett det skickade objektet.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

 • På grund av en systemuppdatering kan det förekomma störningar i Prisma klockan 16:30-18:00 torsdagen den 2 december. 2021-12-02 09:01

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.