Skicka objekt

Alla typer av objekt (ärende, handling, dokument etc) kan skickas på remiss i form av en uppgift till en annan användare i Prisma ECM.

Skicka objekt på remiss

Skicka ett objekt till en annan användare, eller en grupp, i Prisma

Ett skickat objekt visas i mottagarens Uppgifts-modul. Skickas objektet via e-post innehåller e-postmeddelandet en länk till objektet.

 1. Högerklicka på en rad i den aktuella modulen.
 2. Välj Skicka till (A).
 3. Sök fram grupp eller person som objektet ska skickas till och dubbelklicka för att
  lägga till i Tillagda medlemmar (B).
 4. Skriv ett meddelande i Meddelande (C).
 5. Markera Begär svar om du vill att mottagaren ska svara (D).
 6. Klicka på Skicka (E).

Svara på remiss om skickat objekt

Knappen Svara... i modulen Uppgifter

Om användaren har begärt svar när objektet skickades, syns knappen Svara... i listan över uppgifter. Om inget svar har begärts visas istället knappen OK för att meddela att du har sett remissen

 1. Öppna modulen Uppgifter (A).
 2. Klicka på knappen Svara... (B) för att öppna dialogfönstret för svar.
 3. Ange svar i Meddelande (C).
 4. Klicka på Skicka svar (D).

Ta bort uppgift om skickat objekt

Ta bort uppgift om remiss och skickat objekt

 1. Öppna modulen Uppgifter (A).
 2. Klicka på knappen Avfärda (B) för att acceptera och ta bort uppgiften om det skickade objektet.

Senast uppdaterad: