Prisma användarstöd logga

Byta handläggare

Samtliga ärenden/ansökningar i Prisma ECM måste ha en handläggare. Du kan byta handläggare på ett enskilt ärende-/ansökanskort eller på flera ärenden/ansökningar på samma gång.

Byta handläggare på enstaka ärende/ansökan

Fliken Egenskaper/Grunddata på ärende-/ansökningskort och dialogfönster för sökning av handläggare

Kontakta supporten om du inte hittar handläggaren du söker i sökresultatet

 1. Öppna ärendet/ansökan du vill ändra handläggare på, fliken Egenskaper i fliknivå ett och fliken Grunddata i fliknivå visar aktuell handläggare. 
 2. Skriv in hela eller del namnet på handläggaren du söker i Handläggare (A).
 3. Tryck ENTER.
 4. Dubbelklicka på handläggaren i sökresultatet (B) i sökfönstret som visas.
 5. Klicka på Verkställ (C) om du vill fortsätta arbeta i ärende/ansökanskortet.
 6. Klicka på OK (D) för att spara och stänga ärende-/ansökanskortet.

Masshantera byte av handläggare på ansökningar

Massbyte av handläggare

Om inget parameterfilter valts listas alla ansökningar i gruppen oavsett attribut, inklusive samrådsansökningar. Kontrollera noga om det finns några samrådsansökningar där du inte vill byta handläggare!

 1. Öppna beredningsgruppen via Favoriter eller modulen Beredningsgrupp.
 2. Klicka på den smarta sökmappen Ansökningar (A) i fliken Information.
 3. Markera kryssrutorna framför de ansökningar du vill byta handläggare på (B).
 4. Ange namnet på handläggaren du vill ska vara handläggare på dessa ansökningar (C).
 5. Klicka på knappen med förstoringsglaset (D).
 6. Dubbelklicka på den handläggare du vill byta till i sökresultatet som presenteras i sökfönstret.
 7. Klicka på Byt handläggare (E).
 8. Klicka på Uppdatera (F) för att se listan med den nya handläggarens namn.

Lyckas förändringen visas en grön streckad ruta kryssrutorna för de markerade ansökningarna.
Misslyckas förändringen visas istället en röd streckad ruta.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.