Påminnelse på ansökanskort

Ansökanskortet har en separat flik där du kan skapa och hantera påminnelser. De påminnelser du skapar på ansökanskortet visas även i modulen Påminnelser.

Skapa påminnelse

Skapa ny påminnelse på ansökanskortets flik Påminnelser

info-symbol

Du måste ange dig själv som medlem för att ta del av påminnelsen i modulen Påminnelser. För övriga medlemmar visas påminnelsen i modulen Påminnelser på respektive medlems Idag-area.

 1. Dubbelklicka på raden för en ansökan i modulen Ansökan (A).
 2. Klicka på fliken Påminnelser (B).
 3. Ange Titel och Påminnelsedatum för påminnelsen (C).
 4. Ange hela eller del av namnet på en person eller grupp (D) och tryck ENTER.
 5. Dubbelklicka på person eller grupp som ska ta del av påminnelsen i sökformuläret som öppnas. Komplettera med fler personer om du vill och klicka på Spara och stäng (E).
 6. Klicka på Lägg till (F).
 7. Klicka på Spara och stäng (G) på ansökanskortet.

Ändra påminnelse

Ändring av en befintlig påminnelse på ansökanskortet

 1. Öppna ansökanskortet.
 2. Klicka på fliken Påminnelser (A).
 3. Dubbelklicka på raden med påminnelsen du vill ändra (B).
 4. Ändra uppgifterna för påminnelsen och klicka på Ändra (C).
 5. Klicka på Spara och stäng (D

Senast uppdaterad: