Prisma användarstöd logga

Återta slutregistrerad ansökan

En ansökan kan återtas om den inte ska behandlas i beredningen, till exempel om den sökande själv har önskat att den ska återtas.

Ansökanskortet för ansökan som ska återtas samt dialogruta

Ärendet avslutas när du bekräftat att ansökan ska återtas.

  1. Öppna ansökan som ska återtas, fliken Egenskaper (A) fliknivå 1 och fliken Grunddata (B) filknivå 2.
  2. Klicka på Återta ansökan (C).
  3. Ange orsak till återtagande i dialogfönstret och klicka på OK (D).
  4. Klicka på OK (E) för att bekräfta återtagandet av ansökan.

Den återtagna ansökan kan inte aktiveras igen

Ansökan får beslutsstatus "Återtagen" och status för ärendet är "Avslutad". I Prisma ECM syns ansökan i utlysningen med beslut "Återtagen". I Prisma portal tas ansökan bort från beredningsgruppen.
På den sökandes konto i Prisma portal syns ansökan med beslut "Återtagen" och status "Avslutad".

Återtagen ansökan på sökandens konto i Prisma portal

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

  • På grund av en systemuppdatering kan det förekomma störningar i Prisma klockan 16:30-18:00 torsdagen den 2 december. 2021-12-02 09:01

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.