Återta slutregistrerad ansökan

En ansökan kan återtas om den inte ska behandlas i beredningen, till exempel om den sökande själv har önskat att den ska återtas.

Innehåll på sidan

Ansökanskortet för ansökan som ska återtas och dialogruta för att ange orsak

Ärendet avslutas när du bekräftat att ansökan ska återtas.

  1. Öppna ansökan som ska återtas, fliken Egenskaper (A) fliknivå 1 och fliken Grunddata (B) filknivå 2.
  2. Klicka på Återta ansökan (C).
  3. Ange orsak till återtagande i dialogfönstret och klicka på OK (D).
  4. Klicka på OK (E) för att bekräfta återtagandet av ansökan.
info-symbol

Ansökan får beslutsstatus "Återtagen" och status för ärendet är "Avslutad". I Prisma ECM syns ansökan i utlysningen med beslut "Återtagen". I Prisma portal tas ansökan bort från beredningsgruppen.
På den sökandes konto i Prisma portal syns ansökan med beslut "Återtagen" och status "Avslutad".

Återtagen ansökan på sökandens konto i Prisma portal

Senast uppdaterad: