Avslå ansökan eller skiss på formell grund

På utlysnings- och beredningsgruppskortet i den smarta sökmappen Redigera FTB kan du avslå ansökningar på formella grunder. Du kan även avslå skisser på formella grunder via denna smarta sökmapp.

Visa ansökningar eller skisser som ska avslås

Den smarta sökmappen listar ansökningar alternativt skisser som finns i den aktuella beredningsgruppen

 1. Öppna beredningsgruppen via Favoriter eller modulen Beredningsgrupp.
 2. Klicka på fliken Information (A).
 3. Klicka på den smarta sökmappen Redigera FTB (B).
 4. Ange eventuellt parametrar för filtrering av resultatet (C).
 5. Klicka på Uppdatera (D).

Avslå ansökan eller skiss på formell grund

Ansökan som ska avslås på formell grund

info-symbol

En ansökan måste markeras i listan för att fälten och knapparna ska aktiveras i fliken Avslå på formell grund.
Instruktionerna som följer gäller även när du avslår en skiss.

 1. Följ steg 1 - 5 i Visa ansökningar eller skisser som ska avslås.
 2. Markera den ansökan som ska avslås (A).
 3. Klicka på fliken AVSLÅ PÅ FORMELL GRUND (B).
 4. Ange Motivering till beslut (C) och eventuellt en intern kommentar till beslutet.
 5. Ange Beslutinstans (D).
 6. Ange Beslutsmöte (E).
 7. Klicka på Skicka för beslut (F).

Ansökan kopplas till valt beslutsmöte med FTB med statusen Avslag och beslutskommentarerna du har skrivit in. Innan beslutet om avslag har skett kommer ansökan att ligga kvar i beredningsgruppen och kan behandlas som vanligt.

Motivering till beslut

En motivering till beslutet om avslag som visas på beslutshandlingen som publiceras till den sökande i Prisma portal när beslutet är fattat.

Intern kommentar till beslut

En intern beslutskommentar som visas på fliken Beslut på ansökan i Prisma ECM. Kommentaren är inte synlig för den sökande i Prisma portal.

Beslutsinstans och beslutsmöte

Eftersom ansökan normalt inte behandlas i granskningen bör den kopplas till ett beslutsmöte som sker i ett tidigare skede.

Senast uppdaterad: