Intern klassificering av ansökan

Klassificeringen sker genom SCB-koder, samordningsområden och sektorkod. Forte använder även klassificering av huvud- och delområden. I Prisma ECM är klassificeringen obligatorisk för att beslut ska kunna fattas. Funktionen används på olika sätt av respektive finansiär.

Allmänt om klassificering

Ansökanskort Egenskaper fliknivå 1, Klassificering fliknivå 2 med exempel på SCB-koder

Klassificering av ansökan kan göras av den sökande genom klassificerings-komponenter i Prisma portal, men uppgiften är inte obligatorisk i Prisma portal.

(A)

SCB-klassificering, maximalt fem SCB-koder kan hämtas från ansökan i Prisma portal.

(B)

Samordningsområden

(C)

Sektorkod

Den sökandes registrerade klassificering visas i respektive sektion på ansökanskortet i fältet Sökande. De registrerade klassificeringarna kopieras till fältet Intern i de olika sektionerna och kan redigeras av intern användare i Prisma ECM.

Lägga till SCB-koder

Lägg till det antal SCB-koder som är obligatoriskt för ansökan

info-symbol

Obligatoriskt antal angivna SCB-koder varierar mellan olika typer av utlysningar.

 1. Öppna ansökan som ska klassificeras, fliken Egenskaper (A) fliknivå 1 och fliken Klassificering (B) fliknivå 2.
 2. Välj första nivån i Klassificeringar ur rullgardinsmenyn (C) och därefter nivå två och tre.
 3. Klicka på högerpilen för att flytta över den första klassificeringen till Intern (D).
 4. Klicka på Verkställ (E) för att spara och lägga till ytterligare SCB-koder.

Ändra ordning på SCB-koder

Ändra ordningen på registrerade SCB-koder med pilknapparna

 1. Följ steg 1 i Lägga till SCB-koder.
 2. Markera den klassificering du vill flytta (A).
 3. Klicka på uppåt- eller nedåtpilen (B) för att ändra positionen på klassificeringen.
 4. Klicka på Verkställ (C).

Ta bort SCB-koder

Markera och ta bort en SCB-kod i fältet Intern

 1. Följ steg 1 i Lägga till SCB-koder.
 2. Markera den klassificering du vill ta bort (A).
 3. Klicka på vänsterpilen (B) för att ta bort den valda klassificeringen.
 4. Klicka på Verkställ (C) om du vill fortsätt arbeta med ansökanskortet.

Granska SCB-koder

Granskade SCB-koder

Skapa en tidsstämpel som visar när SCB-koderna granskades samt vem som utförde granskningen.

 1. Följ steg 1 i Lägga till SCB-koder.
 2. Klicka på Granskad (A).

Ändra och granska sektorkod

Har den sökande angivit sektorkod visas den i fältet Sökande i sektionen Sektorkod

info-symbol

Klassificering av sektorkod är obligatorisk för vissa ansökningar.

 1. Öppna ansökan som ska klassificeras, fliken Egenskaper fliknivå 1 (A) och fliken Klassificering fliknivå 2 (B).
 2. Välj sektorkod i Internt ur rullgardinsmenyn (C).
 3. Klicka på Verkställ (D).
 4. Klicka på Granskad (E) för att skapa en stämpel för när och av vem granskningen utfördes.
 5. Klicka på Spara och stäng (F).

Ändra och granska samordningsområde (Forte)

Klassificering av samordningsområde används vid hantering av ansökningar vid Forte

info-symbol

Klassificering av samordningsområde är obligatorisk för vissa ansökningar som hanteras av Forte.

 1. Öppna ansökan som ska klassificeras, fliken Egenskaper (A) fliknivå 1 och fliken Klassificering (B) fliknivå 2.
 2. Välj samordningsområde i Intern ur rullgardinsmenyn (C).
 3. Klicka på Verkställ (D).
 4. Klicka på Granskad (E) för att skapa en stämpel för när och av vem granskningen utfördes.
 5. Klicka på Spara och stäng (F).

Ändra och granska huvud- och delområden (Forte)

Klassificeringen används vid hantering av ansökningar på Forte

info-symbol

Klassificering och granskning av huvudområde 1 med tillhörande valt delområde är obligatoriskt för att kunna fatta beslut.

 1. Öppna ansökan som ska klassificeras, fliken Egenskaper (A) fliknivå 1 och fliken Klassificering (B) fliknivå 2.
 2. Välj huvudområde i sektionen Huvudområde 1, rullgardinsmenyn för Intern (C) .
 3. Välj delområde i rullgardinsmenyn i det undre fältet.
 4. Klicka på Verkställ (D).
 5. Klicka på Granskad (E) för att skapa en stämpel för när och av vem granskningen utfördes.
 6. Välj först huvudområde och sedan delområde i sektionen Huvudområde 2, rullgardinsmenyerna för Intern (C).
 7. Klicka på Spara och stäng (F).
info-symbol

Val av huvudområde 2 görs om ansökan också tillhör ett annat delområde. Det kan även vara ett delområde som tillhör ett annat huvudområde än huvudområde 1.

Senast uppdaterad: