Prisma användarstöd logga

Intern klassificering av ansökan

Klassificeringen sker genom SCB-koder, samordningsområden och sektorkod. Forte använder även klassificering av huvud- och delområden. I Prisma ECM är klassificeringen obligatorisk för att beslut ska kunna fattas. Funktionen används på olika sätt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas.

Allmänt om klassificering

Ansökanskort Egenskaper fliknivå 1, Klassificering fliknivå 2 med exempel på SCB-koder

Klassificering av ansökan kan göras av den sökande genom klassificerings-komponenter i Prisma portal, men uppgiften är inte obligatorisk i Prisma portal. Om den sökande klassificerat sin ansökan, visas respektive klassificering på ansökanskortet i Prisma ECM. Fälten Sökande (A) förekommer i olika sektioner på fliken Klassificering (B).

Den sökandes registrerade klassificeringar kopieras till Intern (C) i de olika sektionerna och kan redigeras av intern användare.

Maximalt fem SCB-koder kan hämtas från ansökan i Prisma portal.

Lägga till SCB-koder

Lägg till det antal SCB-koder som är obligatoriskt för ansökan

Obligatoriskt antal angivna SCB-koder varierar mellan olika typer av utlysningar.

 1. Öppna ansökan som ska klassificeras, fliken Egenskaper fliknivå 1 (A) och fliken Klassificering fliknivå 2 (B).
 2. Välj första nivån i Klassificeringar ur rullgardinsmenyn (C).
 3. Välj klassificering för andra och tredje (D).
 4. Klicka på högerpilen för att flytta över den första klassificeringen till Intern (E).
 5. Klicka på Verkställ (F) för att spara och lägga till ytterligare SCB-koder.

Ändra ordning på SCB-koder

Ändra ordningen på registrerade SCB-koder med pilknapparna

 1. Markera den klassificering du vill flytta (A).
 2. Klicka på uppåt- eller nedåtpilen (B) för att ändra positionen på klassificeringen.
 3. Klicka på Verkställ (C).

Ta bort SCB-koder

Markera och ta bort en SCB-kod i fältet Intern

 1. Markera den klassificering du vill ta bort.
 2. Klicka på vänsterpilen (A) för att ta bort den valda klassificeringen.
 3. Klicka på Verkställ om du vill fortsätt arbeta med ansökanskortet.

Granska SCB-koder

Granskade SCB-koder

Skapa en tidsstämpel som visar när SCB-koderna granskades samt vem som utförde granskningen.

 1. Klicka på Granskad (A).
 2. Klicka på Verkställ om du vill fortsätt arbeta med ansökanskortet.

Ändra och granska sektorkod

Har den sökande angivit sektorkod visas den i fältet Sökande i sektionen Sektorkod

Klassificering av sektorkod är obligatorisk för vissa ansökningar.

 1. Öppna ansökan som ska klassificeras, fliken Egenskaper fliknivå 1 (A) och fliken Klassificering fliknivå 2 (B).
 2. Välj sektorkod i Intern ur rullgardinsmenyn (C).
 3. Klicka på Verkställ (D).
 4. Klicka på Granskad (E) för att skapa en stämpel för när och av vem granskningen utfördes.
 5. Klicka på OK (F) för att spara och stänga ansökanskortet.

Ändra och granska samordningsområde (Forte)

Klassificering av samordningsområde används vid hantering av ansökningar vid Forte

Klassificering av samordningsområde är obligatorisk för vissa ansökningar som hanteras av Forte.

 1. Öppna ansökan som ska klassificeras, fliken Egenskaper fliknivå 1 (A) och fliken Klassificering fliknivå 2 (B).
 2. Välj samordningsområde i Intern ur rullgardinsmenyn (C).
 3. Klicka på Verkställ (D).
 4. Klicka på Granskad (E) för att skapa en stämpel för när och av vem granskningen utfördes.
 5. Klicka på OK (F) för att spara och stänga ansökanskortet.

Ändra och granska huvud- och delområden (Forte)

Klassificeringen används vid hantering av ansökningar på Forte

Klassificering och granskning av huvudområde 1 med tillhörande valt delområde är obligatoriskt för att kunna fatta beslut.

 1. Öppna ansökan som ska klassificeras, fliken Egenskaper fliknivå 1 (A) och fliken Klassificering fliknivå 2 (B).
 2. Välj huvudområde i sektionen Huvudområde 1, rullgardinsmenyn för Intern (C) .
 3. Välj delområde i rullgardinsmenyn i det undre fältet.
 4. Klicka på Verkställ (D).
 5. Klicka på Granskad (E) för att skapa en stämpel för när och av vem granskningen utfördes.
 6. Välj först huvudområde och sedan delområde i sektionen Huvudområde 2, rullgardinsmenyerna för Intern (C).
 7. Klicka på OK (F) för att spara och stänga ansökanskortet.

Val av huvudområde 2 görs om ansökan också tillhör ett annat delområde. Det kan även vara ett delområde som tillhör ett annat huvudområde än huvudområde 1.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.