Kontrollera signeringar

Den smarta sökmappen för att hantera signeringar finns på både utlysnings- och beredningsgruppskortet. Du kan ändra sista datum för signering, skicka påminnelse för signering och avvisa osignerade ansökningar manuellt. Funktionaliteten är densamma, skillnaden är avgränsningen, hela utlysningen eller en beredningsgrupp. Instruktionen nedan utgår från beredningsgruppskortet.

Kontrollera signeringar 

Exemplet visar den smarta sökmappen Signering i beredningsgruppskortet

Varje rad i listan från det filtrerade resultatet representeras av en handling som har statusen Osignerad, Signerad eller Nekad. Handlingen kan vara en ansökan eller ett godkännande av villkor som ska signeras. Använd parameterfiltret för att presentera de handlingar du vill kontrollera.

 1. Öppna beredningsgruppen via Favoriter eller modulen Beredningsgrupp.
 2. Klicka på fliken Information (A).
 3. Klicka på den smarta sökmappen Signering (B).
 4. Ange parametrar för filtrering av resultatet (C).
 5. Välj ”Ja” i Visa resultat (D).
 6. Klicka på Uppdatera (E).

Förlänga signeringsperiod

Förläng tid för signering

info-symbol

En eller flera ansökningar måste markeras i listan för att fälten och knapparna ska aktiveras i fliken Signering.

 1. Följ steg 1 - 6 i Kontrollera signeringar.
 2. Markera kryssrutan eller kryssrutorna för den eller de ansökningar som ska ha förlängd signeringsperiod i listan (A).
 3. Ange nytt datum i Sista datum för signering (B).
 4. Klicka på Förläng tid för signering (C).
 5. Klicka på OK (D).
info-symbol

Signeringsperioden uppdateras automatiskt i Prisma portal.

Påminna om signering

Skicka påminnelse till sökande eller organisation med eller utan sista datum för signering

info-symbol

Du kan påminna sökande eller organisation om signering utan att ange Sista datum för signering.

 1. Följ steg 1 - 3 i Kontrollera signeringar.
 2. Ange parametrar för filtrering av resultatet (A).
 3. Markera kryssrutorna för den eller de ansökningar som ska få en påminnelse i listan (B).
 4. Välj ett alternativ ur Skicka påminnelse till (C).
 5. Klicka på Påminn om signering (D).
 6. Klicka på OK (E).
info-symbol

Påminnelsen skickas som ett e-postmeddelande.

Senast uppdaterad: