Prisma användarstöd logga

Kontrollera signeringar

Den smarta sökmappen för att hantera signeringar finns på både utlysnings- och beredningsgruppskortet. Du kan ändra sista datum för signering, skicka påminnelse för signering och avvisa osignerade ansökningar manuellt. Funktionaliteten är densamma, skillnaden är avgränsningen, hela utlysningen eller en beredningsgrupp. Instruktionen nedan utgår från beredningsgruppskortet.

Kontrollera signeringar 

Exemplet visar beredningsgruppskortet

Varje rad i listan representeras av en handling som har statusen Osignerad, Signerad eller Nekad. Handlingen kan vara en ansökan eller ett godkännande av villkor som ska signeras. Använd parameterfiltret för att presentera de handlingar du vill signera.

 1. Öppna beredningsgruppen via Favoriter eller modulen Beredningsgrupp.
 2. Klicka på fliken Information (A).
 3. Klicka på den smarta sökmappen Signering (B).
 4. Ange parametrar för filtrering av resultatet (C).
 5. Välj ”Ja” i Visa resultat (D).
 6. Klicka på Uppdatera (E).
info-symbol

Läs mer om att avvisa en osignerad eller nekad ansökan i Avvisa osignerade och nekade ansökningar.

Förlänga signeringsperiod

Förläng tid för signering

En eller flera ansökningar måste markeras i listan för att fälten och knapparna ska aktiveras i fliken Signering.

 1. Följ steg 1 - 6 i instruktionen i Kontrollera signering.
 2. Markera kryssrutorna för den eller de ansökningar som ska ha förlängd signeringsperiod i listan (A).
 3. Ange nytt datum i Sista datum för signering (B).
 4. Klicka på Förläng tid för signering (C).

Signeringsperioden uppdateras automatiskt i Prisma portal.

Påminna om signering

Skicka påminnelse till sökande eller organisation med eller utan sista datum för signering

Du kan påminna sökande eller organisation om signering utan att ange Sista datum för signering

 1. Följ steg 1 - 3 i instruktionen i Kontrollera signering.
 2. Ange parametrar för filtrering av resultatet (A).
 3. Markera kryssrutorna för den eller de ansökningar som ska ha förlängd signeringsperiod i listan (B).
 4. Välj ett alternativ ur Skicka påminnelse till (C).
 5. Klicka på Påminn om signering (D).

Påminnelsen skickas som ett e-postmeddelande.

Läs mer om signering vid godkännande av villkor i Skicka påminnelse för godkännande av villkor, signering.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.