Prisma användarstöd logga

Avvisa osignerade och nekade ansökningar

Den smarta sökmappen för att hantera signeringar finns på både utlysnings- och beredningsgruppskortet. Funktionaliteten är densamma, skillnaden är avgränsningen, hela utlysningen eller en beredningsgrupp


Visa signeringar

Exemplet visar beredningsgruppskortet

Varje rad i listan representeras av en handling som har statusen Osignerad, Signerad eller Nekad. Handlingen kan vara en ansökan eller ett godkännande av villkor som ska signeras. Använd parameterfiltret för att presentera de handlingar du vill signera.

 1. Öppna beredningsgruppskortet Beredningsgrupp.
 2. Klicka på fliken Information (A).
 3. Klicka på den smarta sökmappen Signering (B).
 4. Ange parametrar för filtrering av resultatet (C).
 5. Välj ”Ja” i Visa resultat (D).
 6. Klicka på Uppdatera (E).

Avvisa osignerade och nekade ansökningar

Använd parameterfiltret för att söka fram ansökningar skicka för beslut om att avvisa

 1. Följ steg 1 - 6 i Visa signeringar.
 2. Markera den eller de ansökningar som ska avvisas (C).
 3. Klicka på fliken Manuell avvisning av ansökningar (D).
 4. Ange information i samtliga fält, de är alla obligatoriska (E).
 5. Klicka på Skicka för beslut (F).

Ansökan kopplas till valt beslutsmöte med FTB med statusen Avvisa och beslutskommentarerna du har skrivit in. Innan beslutet om avvisning har skett kommer ansökan att ligga kvar i beredningsgruppen och kan behandlas som vanligt.

Motivering till beslut

Intern kommentar
till beslut

Beslutsinstans
och beslutsmöte

En motivering till beslutet om avvisning som visas på beslutshandlingen som publiceras till den sökande i Prisma portal när beslutet är fattat.

En intern beslutskommentar som visas på fliken Beslut på ansökan i Prisma ECM. Kommentaren är inte synlig för den sökande i Prisma portal.

Ansökan är per automatik kopplad till den beslutsinstans och det beslutsmöte som tillhör utlysningen. Eftersom ansökan inte ska behandlas i granskningen bör den kopplas till ett möte som sker i ett tidigare skede.

Läs mer om att avslå ansökningar på formella grunder i Avslå ansökan på formell grund.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.