Byta söknyckel på ansökan

Byte av söknyckel är ett sätt att flytta ansökningar mellan söknycklar inom samma utlysning eller mellan olika utlysningar.

Innehåll på sidan

Byt söknycklar enligt hierarkisk kontroll i den smarta sökmappen Ansökningar

Formulären i Prisma portal är kopplade till söknyckeln. När du flyttar en ansökan till en ny söknyckel kan formulären i Prisma portal därför skilja sig från formulären på den nya söknyckeln. Om ingen fördelning på granskare har gjorts får ansökan den nya söknyckelns granskningsformulär.

Byte av ansökans söknyckel görs i fem nivåer enligt hierarkisk kontroll, med utlysning som första val. Rullgardinsmenyerna i sektionen Byt söknyckel aktiveras steg för steg allt eftersom du väljer söknycklar.

  1. Öppna utlysningskortet via modulen Utlysningar.
  2. Öppna fliken Information så att du får tillgång till den smarta sökmappen Ansökningar (A).
  3. Markera den ansökan som ska flyttas till ny söknyckel (B).
  4. Klicka på fliken Byt söknyckel (C) om den inte redan är aktiv.
  5. Välj Utlysning (D) ur rullgardinsmenyn.
  6. Välj Bidragsform (E), ÄRK (F), Inriktning (G) och Beredningsgrupp (H) ur rullgardinsmenyerna i nämnd ordning.
  7. Klicka på Ändra söknyckel (I).
info-symbol

När du byter söknyckel läggs attributen BA och VA på den nya söknyckeln. Det går inte att ha attribut spridda över olika söknycklar i Prisma. SAM och VA i flera beredningsgrupper fungerar bara inom samma söknyckel.

Utlysning

Ansökans söknyckeln för den nya utlysningen för ansökan. Den nya söknyckelns utlysning.

Bidragsform

Ansökans nya bidragsform.

ÄRK

Ansökans nya ämnesråde.

Inriktning

Ansökans nya inriktning på söknyckeln.

Beredningsgrupp

Ansökans nya beredningsgrupp.

Senast uppdaterad: