Återta avvisad ansökan till beredning

En ansökan som avvisats kan åter tas till beredning. Det innebär att ansökan åter får statusen "Öppen" och blir tillgänglig för beredning. Hanteringen sker på fliken Förfrågningar på ansökanskortet.

Läs mer om att återta en ansökan i Återta till beredning.

Senast uppdaterad:

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.