Prisma användarstöd logga

Fördela budget på beredningsgrupp

För att kunna fördela utlysningsbudgeten på en beredningsgrupp måste beredningsgruppen kunna ta emot budgeten i ett första steg. Fördelning av budgeten sker därefter på ämnesrådskortet som beredningsgruppen är kopplad till.

Låta beredningsgrupp ta emot budget

Markera kryssrutan för att kunna fördela budget

För att en beredningsgrupp ska kunna ta emot budget måste kryssrutan Beredningsgruppen har budget vara ikryssad. Själva fördelningen av budgeten sker på ämnesrådskortet av sakansvarig.

  1. Öppna beredningsgruppskortet, fliken Egenskaper fliknivå 1 (A) och fliken Grunddata fliknivå 2 (B).
  2. Markera kryssrutan Beredningsgruppen har budget (C).
  3. Klicka på OK (D).

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.