Fördela budget på beredningsgrupp

För att kunna fördela utlysningsbudgeten på en beredningsgrupp måste beredningsgruppen kunna ta emot budgeten i ett första steg. Fördelning av budgeten sker därefter på ämnesrådskortet som beredningsgruppen är kopplad till.

Låta beredningsgrupp ta emot budget

Markerad kryssruta på beredningsgruppskortet för att kunna fördela budget

För att en beredningsgrupp ska kunna ta emot budget måste kryssrutan Beredningsgruppen har budget vara ikryssad. Själva fördelningen av budgeten sker på ämnesrådskortet av sakansvarig.

  1. Öppna beredningsgruppskortet, fliken Egenskaper fliknivå 1 (A) och fliken Grunddata fliknivå 2 (B).
  2. Markera kryssrutan Beredningsgruppen har budget (C).
  3. Klicka på Spara och stäng (D).

Senast uppdaterad: