Information om komplettering av ansökan

Komplettera ansökan efter utlysningens stängning

Prisma hanterar öppning av ansökan för komplettering på följande sätt:

  • När du öppnar en ansökan för komplettering får den sökande möjlighet att avregistrera sin ansökan och göra ändringarna på de fält du har låst upp för komplettering.
  • När ansökan har avregistrerats av den sökande måste ansökan registreras på nytt innan kompletteringsperioden går ut. Om den sökande inte gör det kommer hen inte att ha någon registrerad ansökan.
  • Väljer den sökande att inte avregistrera ansökan kvarstår den ursprungliga versionen av ansökan. Uppfylls de formella kraven från finansiären, behandlas ansökan som vanligt i Prisma ECM.
  • Om den sökande avregistrerar ansökan, uppdaterar den och registrerar den på nytt skapas en ny ansökanshandling på ansöksanskortet i Prisma ECM. Denna nya ansökanshandling ersätter den gamla (som fortfarande finns kvar i Prisma ECM) och måste signeras på nytt av medelsförvaltaren.
  • Signeringsperioden för medelsförvaltaren skjuts inte per automatik fram i samband med komplettering. Om kompletteringsperioden har pågått så länge att den ursprungliga signeringsperioden har gått ut måste signeringsperioden förlängas i den smarta sökmappen Signering i Prisma ECM (avsnitt Förlänga signeringsperiod).

Senast uppdaterad: