Söknyckelrapport

Innehåll på sidan

5.7.1 Söknyckelrapport


Från fliken Egenskaper i fliknivå ett och fliken Grunddata i fliknivå två på utlysningskortet kan du ladda ned en Söknyckelrapport. Söknyckelrapporten är en sammanställning av samtliga söknycklar som finns på utlysningen och grundläggande information om dessa.

Söknyckelrapport


Söknyckelrapporten visas i ett nytt fönster. I rapporten kan du läsa vilka inställningar som har gjorts i söknyckelvyn på Bidragsformen (en eller flera) med en rad per nyckel. Detta inkluderar söknyckeldelarna, bidragsperiod, utlysningstexter, formulär och liknande. Rapporten kan antingen skrivas ut på din skrivare eller sparas i Excel-format genom knapparna högst upp till vänster i bild.

Söknyckelrapporten kan du exportera när som helst under arbetet med utlysningen, men den kommer att vara tom fram till att du har skapat minst en söknyckel som är komplett med utlysning, bidragsform, ämnesråd och inriktning.

Senast uppdaterad: