Form Designer

Form Designer är en separat applikation i Prisma som nyttjas vid byggandet av de tre formulärstyper (dataset) som finns i Prisma:

  • Ansökansformulär (fullständig ansökan och skissansökan)
  • Granskningsformulär (omdöme, förslag till yttrande, yttrande och externt omdöme)
  • Återrapporteringsformulär (ekonomisk och vetenskaplig återrapportering)

Den tidigare pdf-versionen av Form Designer-manualen hittar du här: Form Designer manual version 1.0 (utkast) Pdf, 1.5 MB.

Gå direkt till

Senast uppdaterad: