Form Designer

Form Designer är en separat applikation i Prisma som nyttjas vid byggandet av de tre formulärstyper (dataset) som finns i Prisma:

  • Ansökansformulär (fullständig ansökan och skissansökan)
  • Granskningsformulär (omdöme, förslag till yttrande, yttrande och externt omdöme)
  • Återrapporteringsformulär (ekonomisk och vetenskaplig återrapportering)

Form Designer-applikationen utvecklas löpande och funktionalitet och hantering finns beskriven i Form Designer-manualen som uppdateras utanför detta användarstöd.

Senaste versionen av Form Designer-manualen hittar du här:

Form Designer manual version 1.0 (utkast) Pdf, 1.5 MB.

Frågor om Form Designer besvaras av super user-gruppen som du hittar på Prisma internwebb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: